Svenska valdata: Europaparlamentsvalet 2004

DOI

Election results for all electoral districts in Sweden at the 2004 European Parliament elections. Contains information on the number of Swedish citizens entitled to vote, the number of foreign citizens entitled to vote, the number of valid and invalid ballots, and the number of votes for the major parties.

Valresultat för samtliga valdistrikt i Sverige vid Europaparlamentsvalet 2004. Innehåller uppgifter om antalet röstberättigade svenska medborgare, antalet röstberättigade utländska medborgare, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet röster för de större partierna.

Total universe/Complete enumeration

Hela populationen/total räkning

Aggregation

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001550
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=9d0f464d2e6df7dd7c106c2d3769d3d7031d4f534596b16317cb49d901bb5c5d
Provenance
Creator Statistics Sweden; Statistiska centralbyrån
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2008
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige