SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Centrum

DOI

Every year since 1986, the SOM Institute carries out a nationwide survey, National SOM (Riks-SOM), in which people are asked questions about politics, society, their use of media, public service, the environment, risks, new media technology and their leisure-time activities. Since 1992 a corresponding survey is carried out in Göteborg and its surrounding communities: Western SOM (Väst-SOM). Starting in 1996, a local study, Community SOM (Kom-SOM), is carried out in different municipalities surrounding Göteborg as well as town districts in the city of Göteborg. Thus the results from the SOM surveys shed light on three levels of society: the national, the regional and the municipal. The questionnaire fr the 1996 Kom survey was divided into four subject fields: mass media; politics and society; leisure and housing; and background.

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM. Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996 i Göteborgsstadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i Mölndals kommun. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal. Frågeformuläret för Kom-SOM 1996 består av fyra sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle; Fritid och boende; samt bakgrundsfrågor.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000947
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f1b359f9142c2aa6272be7229f300313afd81868fd200f85dfc81f84b408eae2
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2003
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige