Προεκλογική διαδικτυακή έρευνας της Prorata 2019

DOI

Στην Ελλάδα και σε άλλες Δυτικές δημοκρατίες παρατηρείται η άνοδος ενός φαινομένου που οι πολιτικοί επιστήμονες αποκαλούν «αρνητική κομματική ταύτιση». Η έννοια της αρνητικής ταύτισης εδράζεται κυρίως στην αντιπάθεια για συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα ή ευρύτερους πολιτικούς χώρους. Ο αρνητισμός που φαίνεται να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη ορατότητα στην πολιτική δημόσια σφαίρα, έχει την αντανάκλαση και το σαφές αποτύπωμά του και στις στάσεις και απόψεις των πολιτών. Κυρίως οι ψηφοφόροι της ΝΔ, ακολουθούμενοι από εκείνους του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εμπλακεί σε μια διελκυστίνδα αρνητισμού που, αν συνεχιστεί, μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να έχει για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Σε αυτό, προφανώς, κεντρικό ρόλο παίζουν οι φορείς της πολιτικής προσφοράς, δηλαδή τα πολιτικά κόμματα που, ίσως, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις δυσμενείς δυνητικές συνέπειες του αρνητισμού που υποδαυλίζουν.

Non-probability

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)

Identifier
DOI https://doi.org/10.17903/FK2/M2QNMK
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ed1aa5cfe1b0071b230e624d4770137c7d43999461add2dce9d719ccdfe26b8b
Provenance
Creator Τσατσάνης, Μάνος; Τσίρμπας, Γιάννης; Κολοκυθάς, Παναγιώτης
Publisher Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet
Publication Year 2022
OpenAccess true
Representation
Resource Type δεδομένα έρευνας
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Greece