Study of epibenthos and demersal fish in and around the dredging areas of the Belgian Continental Shelf (1977-1981)

Presence, density and biomass data for ichtyofauna and epibenthos sampled in and around the dredging areas between 1977 and 1981. The data were digitized by VLIZ from the original report: Maertens, D. (1984). Analyse van de levensgemeenschappen op het Belgisch Kontinentaal Plat: studie van de epibenthale biocoenoses en van de demersale Pisces in en rondom de baggerzones. Mededelingen van het Rijksstation voor Zeevisserij (CLO Gent), 201. CLO Gent: Gent. 45, + annexes pp.

Identifier
Source https://data.blue-cloud.org/search-details?step=~01275a7de87-e9a2-481e-86c8-c9d71472358d
Metadata Access https://data.blue-cloud.org/api/collections/75a7de87-e9a2-481e-86c8-c9d71472358d
Provenance
Publisher Blue-Cloud Data Discovery & Access service; EurOBIS - EMODnet Biology
Contributor Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek; Flanders Marine Institute (VLIZ)
Publication Year 2023
OpenAccess true
Contact blue-cloud-support(at)maris.nl
Representation
Discipline Marine Science
Spatial Coverage (2.777W, 51.236S, 3.220E, 51.471N)
Temporal Coverage Begin 1977-02-14T00:00:00Z
Temporal Coverage End 1981-11-09T00:00:00Z