DDI description: Parliamentary Debates in Fourteen Countries 1994-2013 DDI-kuvailu: Parlamenttikeskusteluja neljästätoista maasta 1994-2013 Parliamentary Debates in Fourteen Countries 1994-2013 Parlamenttikeskusteluja neljästätoista maasta 1994-2013 Russia in world society: A comparative perspective on international references in parliamentary debates

DOI

Aineisto koostuu neljäntoista eri puolilla maailmaa sijaitsevan maan parlamenttikeskustelujen tekstitallenteista noin kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolta (1994-2013). Aineiston sisältämät puheet sijoittuvat kymmenelle eri politiikan osa-alueelle: turvallisuus, talous, ympäristö, koulutus, terveys, tiede ja teknologia, kansalaisuus, sosiaalipolitiikka, kulutus ja kriminaalipolitiikka. Aineisto sisältää yhteensä 1716 puhetta, jotka on järjestetty maittain erillisiin kansioihin. Lisäksi maakansioiden sisällä jokaiselta vuodelta on oma erillinen kansionsa. Aineistoon kuuluvasta tiedostolistauksesta käy ilmi tiivistettynä kunkin tiedoston alkuperäinen nimi, vuosi sekä maa, jonka parlamentista tallenne on peräisin. Tiedostolistauksesta on suora linkki tiedostoon, jota rivin tiedot koskevat. Puhujien nimiä ja muita puheen taustatietoja ei ole luetteloitu, mutta ne käyvät useissa tapauksissa ilmi itse aineistotiedostoista.

The dataset consists of text documents of parliamentary debates from fourteen countries around the world, collected from a period of approximately 20 years (1994-2013). The debates included in this dataset relate to ten different policy areas: foreign and security policy, fiscal policy, environmental policy, education, health and welfare policy, civic policy, science and technology, social policy, consumption, and crime. The dataset consists of 1,716 debates in total. Each country has its own folder in the dataset, and each country folder contains separate subfolders for each year of debates. An index of all the debate text files is included in the dataset. The index contains the following information for each file: original file name, FSD file name, year, country, and direct hyperlink to the document. The dataset is only available in the original languages (Spanish, English, Finnish, Portuguese, and Russian).

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Kooste- tai synteesiaineistoCompilationSynthesis

Compilation/SynthesisCompilationSynthesis

Identifier
DOI https://doi.org/10.1177/0001699317749287
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3349
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=9eb37a816b1a721822080a09582befb8a1b91d4fd5704e57bca5fd334aa92422
Provenance
Creator Alasuutari, Pertti; Vento, Eetu; Pi Ferrer, Laia
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2021
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Argentiina; Australia; Chile; Espanja; Iso-Britannia; Kanada; Kenia; Meksiko; Portugali; Suomi; Trinidad ja Tobago; Uganda; Venäjä; Yhdysvallat; Argentina; Australia; Chile; Spain; Great Britain; Canada; Kenya; Mexico; Portugal; Finland; Trinidad and Tobago; Uganda; Russia; United States of America; Argentiina; Australia; Chile; Espanja; Iso-Britannia; Kanada; Kenia; Meksiko; Portugali; Suomi; Trinidad ja Tobago; Uganda; Venäjä; Yhdysvallat; Argentina; Australia; Chile; Spain; Great Britain; Canada; Kenya; Mexico; Portugal; Finland; Trinidad and Tobago; Uganda; Russia; United States of America