Eesti Rahvusringhäälingu raadiosaadete korpus

DOI

Korpus koosneb ERR-i raadiosaadetest ja nende transkriptsioonidest. Korpuses on 53 000 raadiosaadet kogukestusega 16 tuhat tundi, mis on salvestatud vahemikus 1930–2022. Salvestused on transkribeeritud Tallinna Tehnikaülikooli automaatse kõnetuvastusega ning tekstid on automaatselt morfanalüüsitud EstNLTK-ga. Kokku on korpuses 109 miljonit sõna. Korpus on valminud koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Rahvusringhäälingu ning Tallinna Tehnikaülikooliga projektide EKKD93 "Suuline eesti keel arvudes" ja EKKD117 "Suuline eesti keel arvudes II" (Haridus- ja Teadusministeeriumi programm "Eesti keel ja kultuur digiajastul") raames.

ESTONIAN PUBLIC BROADCASTING'S RADIO CORPUS: This corpus consists of Estonian Public Broadcasting's radio shows and their transcriptions. There is a total of 53 000 radio shows with total duration of 16 thousand hours. The recordings are made between 1930-2022. The recordings are automatically transcribed with TalTech ASR system and morphologically analysed with EstNLTK. The text corpus consists of 109 million words in total. The corpus has been created by University of Tartu in cooperation with Tallinn University of Technology (TalTech) and Estonian Public Broadcasting (ERR) in the project EKKD93 "Basic statistics of spoken Estonian" and EKKD117 "Basic statistics of spoken Estonian II" (Ministry of Education and Research program "Estonian Language and Culture in the Digital Age")

Identifier
DOI https://datadoi.ee/handle/33/581
Metadata Access https://datadoi.ee/oai/request?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:datadoi.ee:33/581
Provenance
Creator Lippus, Pärtel; Alumäe, Tanel; Orasmaa, Siim; Tsepelina, Katrin; Lindström, Liina
Publisher Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
OpenAccess false
Contact Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut
Representation
Language Estonian
Resource Type info:eu-repo/semantics/dataset; Text; Collection
Format JSON; text/plain; text/csv; application/zip
Discipline Other