Lexin: Svensk-spanskt lexikon

DOI

Swedish-Spanish (in particular American Spanish) dictionary for immigrants who want to learn Swedish. Includes commonly used words and phrases as well as words from Swedish society. text/xml

Svensk-spanskt lexikon (med särskilt fokus på amerikansk spanska) för invandrare som vill lära sig svenska. Lexikonet omfattar vanligt förekommande ord och fraser samt samhällsord som är viktiga för den som vill orientera sig i det svenska samhället. text/xml

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2b93a114ac5ed25e52046d4e0636dd520e2447bc6dafd4f20f02737f3485aa6f
Provenance
Creator Language Council of Sweden, Institute for Language and Folklore; Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Humanities; Linguistics
Spatial Coverage Sweden; Sverige; Spain; Spanien