Parallella texter från Brottsoffermyndigheten

DOI

Parallel texts downloaded from the website of the Swedish Crime Victim Compensation and Support Agency. Parallel texts downloaded from ageny's website. What was actually downloaded were pdf files. The txt files that are available are the result of running the pdf files through the pdftotext command from an ubuntu shell.

Parallella texter nedladdade från Brottsoffermyndighetens webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. Parallella texter nedladdade från SIDAs webbplats. Det som nedladdades var egentligen pdf-filer. De txt-filerna som finns tillgängliga är resultat ur en körning av kommandot pdftotext i ubuntu-skal.

Swedish texts that have one or more translations.

Svenska texter som har en eller flera översättningar

Self-administered writings and/or diaries: web-based

Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=46edd6d3b4c151eae68329ea2db9537accdb5c7ee3b2acf00725b84b097ff8b1
Provenance
Creator Dahlberg, Simon; Language Council of Sweden, Institute for Language and Folklore; Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige