Svensk text

DOI

Swedish text resources (e.g., names of men, women, cities, municipalities, Swedish government agencies) for simple and efficient computer processing.

Samling med språkresurser på svenska speciellt anpassat för att snabbt och enkelt kunna läsas in av programspråk som Python, R eller dylikt. Bland språkresurserna finns namn på kvinnor (förnamn), män (förnamn), städer, kommuner, län, huvudstäder, länder, nationaliteter, yrken, myndigheter, massmedier med mera. Syftet är att samla svenska resurser som är fria att använda, finns i flera öppna standardiserade format (exempelvis CSV och JSON), har en enkel datastruktur som enkelt kan maskinläsas, består av små filer utan onödigt krimskrams och har exempelkod (R och Python) för att snabbt kunna användas. Materialet utökas och uppdateras kontinuerligt under öppna licenser.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=bab643e025a0c09d549d7ae979dbd5edd28e031a6f7dcae3cdec7e6d6f88deb6
Provenance
Creator Dahlgren, Peter
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2018
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; Humanities; Information Science; Life Sciences; Linguistics; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige