Lexin: Svenska ord svenskt lexikon

DOI

Svenska ord, Swedish dictionary of everyday words, 4th updated version. A revised and updated version created by Gothenburg University for the Swedish Institute of Language and Folklore, with revised and extended grammatical information and updated language construction examples. The revision was made by Daniel Berg, Sture Berg, Ann-Kristin Hult, Louise Holmer, Christian Sjögreen, Emma Sköldberg and Maria Toporowska Gronostaj, directed by professor Sven-Göran Malmgren Lexin dictionaries online: www.lexin.csc.kth.se text/xml

Svenska ord, Lexins svenska lexikon, fjärde versionen. Den mest omfattande revideringen som gjorts sedan första versionen 1984. Flera tusen nya ord och uttryck har lagts till. Språkexemplen har uppdaterats och fler böjningsformer och fylligare information om konstruktioner har tillkommit. Revideringen har gjorts vid Göteborgs universitet på uppdrag av Institutet för språk och folkminnen av Daniel Berg, Sture Berg, Ann-Kristin Hult, Louise Holmer, Christian Sjögreen, Emma Sköldberg och Maria Toporowska Gronostaj under ledning av professor Sven-Göran Malmgren. Online-tjänsten Lexin på nätet: www.lexin.csc.kth.se text/xml

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=eb0e1b610fcc55dac53f74352a255d31f06681063638babd4134afee7a5ad696
Provenance
Creator Language Council of Sweden, Institute for Language and Folklore; Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Humanities; Linguistics
Spatial Coverage Sweden; Sverige