Svensk-finsk ordlista: valbegrepp

DOI

Swedish - Finnish glossary of words relating to election and voting. Contains 94 entries. Published in Kieliviesti 1/2006.

Svensk-sverigefinsk ordlista med ord och begrepp som rör val och att rösta. Publicerades i Kieliviesti 1/2006. Innehåller 94 uppslagsord. 2006.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=dc5921d95d5bbfa76b70d6237984474ed473033eebfd2cd96012db1caaceebe1
Provenance
Creator Language Council of Sweden, Institute for Language and Folklore; Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Humanities; Information Science; Linguistics
Spatial Coverage Sweden; Sverige