Malmö Kost Cancer

DOI

The MDC was started in the early 1990s as a screening survey in the middle-aged population of Malmö, the third largest city of Sweden. 28000 subjects living in Malmö were during 1991-1996 invited by letter and through public advertisement to a clinical examination whitch included blood sampling and a questionnaire about nutrition. 62 % of the participants were women. Cardiovascular risk factors were measured in a random subsample (n= 6000). After 16 years, during 2007-2012, a new clinical examination and blood sampling was performed (n=3700). Morbidity and mortality have been followed up by national registers. Purpose: 1. To screen for dietary habits in order to predict incident cancers in the general population 2. To screen for cardiovascular risk factors and early atherosclerosis in a sub-sample.

Malmö Kost Cancer startades i början av 90-talet som en screening studie av den medelålders populationen i Malmö. 28000 personer som bodde i Malmö inviterades per brev och via offentlig annonsering under perioden 1991-1996 till en klinisk undersökning där det togs blodprov och deltagarna fick besvara frågor om kostvanor. 62 % av deltagarna var kvinnor. I ett slumpvist urval (n= 6000) mättes också kardiovaskulära riskfaktorer. Efter 16 år, 2007-2012, gjordes uppföljning (n=3700) med enkät och blodprovstagning. Uppföljning av mortalitet och morbiditet är gjort via nationella register. Syfte: 1. Att kartlägga matvanor för att prediktera incidenta cancerfall i befolkningen 2. Att kartlägga kardiovaskulära riskfaktorer och tidig åderförkalkning i ett mindre urval.

Total universe/Complete enumeration

Hela populationen/total räkning

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Physical measurements and tests

Fysiska mätningar och tester

Other

Övrigt

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0640c93de79ef54b06f86b299a37cd7ffe10b8ad2337a59167c0f3c4eb671750
Provenance
Creator Melander, Olle; Nilsson, Peter M; Manjer, Jonas; Hedblad, Bo
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2011
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; History; Humanities; Information Science; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Medicine and Health; Natural Sciences; Pharmacy; Physiology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige