Parallella texter från Migrationsverket

DOI

Parallel texts downloaded with "w3m -dump" from an ubuntu shell, from the website of the Swedish Migration Agency. The texts have been downloaded using the command 'w3m -dump' from an ubuntu shell, whereafter the resulting text files were stripped to contain only the interesting text (no menus and such).

Parallella texter nedladdade med hjälp av "w3m -dump" från ett ubuntu-skal, ifrån Migrationsverkets webbplats. Texterna har laddats ner med hjälp av kommando 'w3m -dump' ifrån ett ubuntu-skal, varpå resulterande textfiler har skalats av till att innehålla endast den intressanta texten (inga menyer och dylikt).

Multilingual parallel content.

Flerspråkigt parallellt material.

Self-administered writings and/or diaries: web-based

Självadministrerad text och/eller dagböcker: webbaserat

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2fd59eff49059dcde17faade3791a20e848c7e3e775c8c8bcfc30c2c2d680795
Provenance
Creator Dahlberg, Simon; Language Council of Sweden, Institute for Language and Folklore; Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Medicine; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige