Veteranen Instituut, IPNV, interview 1053

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Afghanistan. Hij vertelt over zijn militaire opleiding en gaat in op zijn functie als chauffeur. Hij vertelt uitgebreid over de Fennek waarmee hij in Afghanistan reed. De geïnterviewde ging met TFU 3 naar Uruzgan. Hij vertelt over patrouilles, vuurgevechten en de confrontatie met de Taliban. De geïnterviewde gaat in op het contact met Nederland en vertelt over de beperkte berichtgeving over de missie. De geïnterviewde vertelt over het sneuvelen van een kameraad. Dit had veel invloed op de groep. De geïnterviewde vertelt over de verwerking en zijn afsluiting van de missie. De geïnterviewde vertelt tot slot over de terugkeer in Nederland en reflecteert op zijn uitzending.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9r-tnhf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i0v-52h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42468
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Afghanistan; Nederland