Tre berättelser på kagulu, ett bantuspråk från Tanzania

DOI

The study comprises five stories told in the Bantu language Kagulu of Tanzania. The stories are available as sound recordings as well as glossed transcriptions. However, the transcriptions do not closely follow the sound recordings but have been normalised in cooperation with a native speaker. Purpose: The general aim is to document the Tanzanian minority language Kagulu. The dataset contains three sound recordings in wave format, three text files containing transcriptions and translations of the sound recordings, one text document explaining the abbreviations used in the glosses and a spreadsheet containing metadata.

Studien omfattar fem berättelser på det tanzaniska bantuspråket kagulu. Berättelserna är tillgängliga som ljudinspelningar och annoterade transkriptioner. Transkriptionerna följer dock inte inspelningarna utan är normaliserade i samarbete med en talare. Syfte: Det övergripande syftet är att dokumentera det tanzaniska minoritetsspråket kagulu. Datasetet omfattar tre ljudinspelningar i wave-format, tre textfiler med transkriptioner och översättningar av ljudfilerna, ett textdokument som förklarar förkortningar i annoteringen och ett kalkylblad med metadata.

Recording

Inspelning

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001654
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=72868306c57afcff05a9df22413668f9e72f0950cd95cef1bb4ffc21938b9d6d
Provenance
Creator Petzell, Malin
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2014
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Humanities; Linguistics
Spatial Coverage Tanzania; Tanzania