Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1605

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1605.1 en 1605.2.

1605.1 De geïnterviewde vertelt over zijn familieachtergrond en beschrijft hoe hij opgroeide in Indië. Hij vertelt over zijn ervaringen van de Japanse inval. Hij is dan scholier op de lagere school. Zijn vader wordt opgepakt en er wordt veel verhuisd. De geïnterviewde blijft tijdens de bezetting buiten het kamp. Tot slot vertelt hij over zijn ervaringen van de bersiaptijd.

1605.2 De geïnterviewde vertelt hier verder over het verloop van de oorlog en gaat met name in op de periode daarna. Tijdens de bersiaptijd dook het gezin onder in een klooster en ging hierna naar een beschermde wijk. In de jaren '50 werkte de geïnterviewde voor de KPM in de archipel. Tot slot vertelt de geïnterviewde over het verwerken van zijn oorlogservaringen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zf8-uxzy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ssex-6a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52739
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Sumatra; West-Java; Tandjoengenim; Buitenzorg