Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1307

De geïnterviewde vertelt over de aanloop naar de bezetting. De stemming was optimistisch. De geïnterviewde vertelt hoe de Japanners zijn woonplaats, Medan, binnenkwamen en hoe er regelmatig Japanners in huis kwamen. De geïnterviewde kwam in verschillende kampen terecht. Het laatste kamp was heel zwaar. De geïnterviewde vertelt over het moment van de bevrijding. Men moest wel nog in het kamp blijven vanwege het gevaar op straat. De geïnterviewde werd uiteindelijk bij de stadspolitie ingedeeld om de Indonesiërs uit het kamp te houden. In 1946 ging de geïnterviewde naar Nederland en keerde in 1947 weer terug als dienstplichtig marinier. Het interview is tot 21 oktober 2025 onder embargo.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2z7-kwew
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gvxs-xd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:72764
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/closedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië