070608-88 Frejlev Skov

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1923 : Faa Meter N for den store Grøft, som i Ø-V gennemskærer Lodden afdækkedes af Ejeren i 1926 en i Ø-V forløbende Dobbelt Stenrække, fra hvis Ender der mod N udgaar to i en Vinkel sammenstødende Stenrækker, og desuden fra Vestenden en i N forløbende Stenrække. Fredes ikke. Fotograferet. Ovenfor Nr. 5.1923 : Faa Meter N for den store Grøft, som i Ø-V gennemskærer Lodden afdækkedes af Ejeren i 1926 en i Ø-V forløbende Dobbelt Stenrække, fra hvis Ender der mod N udgaar to i en Vinkel sammenstødende Stenrækker, og desuden fra Vestenden en i N forløbende Stenrække. Fredes ikke. Fotograferet. Ovenfor Nr. 5.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/121136/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/121136
Provenance
Creator Museum Lolland-Falster
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Frejlev Skov
Temporal Coverage 250000 BC - 1066 AD; Oldtid; OXXX