Minun hyvinvointini -kirjoituskilpailu 2010

DOI

Aineisto koostuu Minun hyvinvointini -kirjoituskilpailuun osallistuneista teksteistä. Aineisto on kerätty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-kehittämisohjelman "Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana" -koordinaatiohanketta. Kilpailun kirjoituskutsussa osallistujia kehotettiin kirjoittamaan vapaamuotoinen teksti, jonka teemaa pyydettiin pohtimaan esimerkiksi näiden kysymysten kautta: Mitä sinulle tarkoittaa hyvinvointi? Mistä asioista sinun hyvinvointisi muodostuu? Miten ylläpidät hyvinvointiasi? Onko kulttuurilla tai liikunnalla roolia hyvinvoinnissasi? Mikä on muiden ihmisten osuus hyvinvoinnissasi? Kilpailutöistä nousee voimakkaasti esiin hyvinvoinnin lähteinä luonto, terveys, perhe, liikunta, kulttuuri ja oman ajan merkitys. Aineistoon sisältyy yhteensä 72 kirjoitelmaa, jotka on koottu yhdeksi daf2568.rtf -tiedostoksi. Osallistujat saattoivat vaihtoehtoisesti myös halutessaan piirtää kuvan aiheesta tekstin tuottamisen sijaan. Kuvat eivät sisälly arkistoituun aineistoon. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

The data comprise 72 written texts, sent to the writing competition "Minun hyvinvointini [My Well-being]" conducted by the co-ordination project Kolmas Lähde (Third Source). In the competition announcement, people were asked to write in their own words about the concept of well-being, what their own well-being consisted of, how they promoted their well-being, how other people affected it, and what was the role of culture or physical exercise in their well-being. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Oma kirjoitus tai päiväkirjaSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Self-administered writings and/or diariesSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Identifier
DOI https://doi.org/10.1111/issj.12094
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201602231243
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=90d97575d7ee5834319f6a6460bd59b10efba67cbdd62f764bf2be52d279d525
Provenance
Creator Lehikoinen, Kai; Ruusuvirta, Minna; Saukkonen Pasi
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland