Finnish Local Government Barometer 1999: Municipal Personnel

DOI

Kunnallisalan ilmapuntari 1999 kartoitti kuntahenkilöstön näkemyksiä kunnallishallinnosta. Vastaajilta kysyttiin johtamisen osaamisalueiden ja kunnanjohtajilta vaadittavien ominaisuuksien merkitystä kunnassa. Seuraavaksi tiedusteltiin millaiset ominaisuudet sopisivat kuvaamaan oman kunnan kunnanjohtajaa. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan kuntansa johtamisjärjestelmää. Vastaajilta kysyttiin myös missä määrin eri tahoilla on tosiasiallista vaikutusvaltaa kunnallisessa päätöksenteossa, parasta kunnan johtamismallia tulevaisuudessa ja sitä, kuka johtaa vastaajan mielestä tosiasiallisesti kuntaa. Seuraavaksi tiedusteltiin, mitä vaikutusta sillä olisi, jos kunnallishallinnossa siirryttäisiin ns. pormestarimalliin. Tämän jälkeen kysyttiin, miten eri hallintosektoreilla on onnistuttu kunnallisessa johtamisessa. Lopuksi tiedusteltiin henkilöstöjohtamista, yhteistyötä ja vaikuttamista koskevia käsityksiä. Taustamuuttujia olivat kuuluminen erilaisiin järjestöihin ja puolueisiin, kunnan asukasmäärä, työantajatyyppi, maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee, vastaajan sukupuoli ja puoluekanta.

Municipal personnel were asked what kind of characteristics, qualities, and skills would be important for future municipal managers. The respondents also assessed the characteristics and leadership qualities of the manager of their own municipality. Opinions on how well their municipality's management system worked (relations between municipal authorities and elected officials, citizen participation, etc.) were charted. Views on who has real influence and power in municipal decision-making were probed. The respondents were asked what kind of municipal leadership system they would prefer (e.g. municipal manager versus mayor) and what might be the consequences of introducing mayors. They also evaluated how well the municipality had succeeded in the management of certain sectors like health services, municipal finances, employment, or industrial development. Some questions covered decision-making, co-operation, and the successfulness of human resources management. Background variables included the respondents' sex, membership in a non-governmental organization, membership in a trade union, party allegiance, municipality size, and region.

Ei tiedossaInformationNotAvailable

Information not availableInformationNotAvailable

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1150
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1150
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=92806329474e71d8a5e505bed052cc2b4c39cf90ee0c5455b8a2112c2716bc13
Provenance
Creator Kunnallisalan kehittämissäätiö; Foundation for Municipal Development
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland