Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Vuoden 1995 kansainvälisessä uutisvirtatutkimuksessa oli mukana uutisjuttuja 46 maasta. Joidenkin maiden aineistot kattavat ulkomaanuutiset hyvin, toiset käsittävät ainoastaan osan tai ne ovat muuten hyvin suppeita. Laajoja aineistoja on Saksasta, Iso-Britanniasta, Libanonista, Suomesta ja Japanista. Tutkittujen välineiden (sanomalehdet, radio-/TV-uutiset) määrä vaihtelee Saksan kymmenestä monien maiden yhteen. Useimpien maiden aineiston pääosa muodostuu tärkeimpien sanomalehtien uutisista. Aineiston keräämiseen on osallistunut useita koodaajia, eikä eri maiden välisiä reliabiliteettitestejä ole tehty. Aineisto koodattiin kansainvälisen tutkimuksen koodausohjeiden mukaisesti.

The 1995 international news flow study contained news stories from 46 countries. The material of some countries covers foreign news well; others comprise only a part or are very limited in scope. Extensive selection has been provided from Germany, Great Britain, Finland, and Japan. The number of media under study (radio/TV news, newspapers) varies: from ten in Germany to one media in several countries. Many coders have participated in the data collection, and no reliability tests have been carried out between the different countries. The material was coded in accordance with the international coding instructions for research.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kooste- tai synteesiaineistoCompilationSynthesis

Compilation/SynthesisCompilationSynthesis

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1026
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=aaf345bfbffb29aab4f330797dc83cee53a79142c52f127493ffff19d2c40339
Provenance
Creator Stevenson, Robert
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 1999
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage USA; Argentiina; Brasilia; Kuuba; Peru; Venezuela; Itävalta; Belgia; Kypros; Tanska; Suomi; Saksa; Kreikka; Irlanti; Norja; Portugali; Turkki; Iso-Britannia; Espanja; Armenia; Bulgaria; Viro; Unkari; Romania; Venäjä; Slovenia; Ukraina; Benin; Gambia; Norsunluurannikko; Kenia; Nigeria; Senegal; Etelä-Afrikka; Iran; Israel; Kuwait; Libanon; Australia; Kiina; Intia; Indonesia; Japani; Malesia; Uusi-Seelanti; Thaimaa; 46 countries; USA; Argentiina; Brasilia; Kuuba; Peru; Venezuela; Itävalta; Belgia; Kypros; Tanska; Suomi; Saksa; Kreikka; Irlanti; Norja; Portugali; Turkki; Iso-Britannia; Espanja; Armenia; Bulgaria; Viro; Unkari; Romania; Venäjä; Slovenia; Ukraina; Benin; Gambia; Norsunluurannikko; Kenia; Nigeria; Senegal; Etelä-Afrikka; Iran; Israel; Kuwait; Libanon; Australia; Kiina; Intia; Indonesia; Japani; Malesia; Uusi-Seelanti; Thaimaa; Finland