Luokanopettajien etäopetuskokemukset 2020

DOI

Aineisto koostuu haastatteluista, joissa luokanopettajat kertovat kokemuksistaan etäopetuksesta keväällä 2020. Vastaajat ovat ala-asteen luokanopettajia. Haastatteluissa haastateltavat kertovat omasta normaaliksi muotoutuneesta etäopetuspäivästä sekä siitä, miten etäopetuksen toteuttaa. Lisäksi haastateltavilta tiedusteltiin, mikä etäopetuksessa on tuntunut haastavalta sekä vastaavasti mikä on tuntunut hyvältä. Edelleen tiedusteltiin mikä on keskeistä hyvässä etäopetuksessa ja toisaalta mitä lähiopetuksesta kaipaa. Tämän jälkeen kysyttiin ajatuksista arvioinnin toteuttamisesta etäopetuksessa sekä koulun puolesta tarjottavasta tuesta etäopetukseen siirtymisessä. Lopuksi haastateltavilta kysyttiin vielä omasta ammatillisesta kehittymisestä etäopetuksen aikana. Taustatietoina on mainittu haastateltavan sukupuoli sekä opetettava luokka. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

VerkkohaastatteluInterview.WebBased

Identifier
DOI https://doi.org/10.1080/00131881.2021.2013127
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3733
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ac96a26624d994cbb4387d4c1825b723748b52df9e258b331d1205a876a3b86c
Provenance
Creator Mankki, Ville
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Suomi; Suomi