Ruoan merkitykset arjessa -kirjoitusaineisto 2021

Aineisto koostuu kirjoituksista liittyen ruoan merkitykseen ihmisten arjessa. Aineisto on kerätty kirjoituskutsulla, jota levitettiin Facebookissa sellaisissa ryhmissä, joissa käytiin keskustelua ruoasta. Osa yhmistä keskittyi yksinomaan ruokateemaan, osassa ruoka oli vain osa jotakin laajempaa teemaa. Aineisto on kerätty alun perin pro gradu -tutkielmaan, jossa tutkittiin ihmisten suhdetta ruokaan sekä ruoankulutuksen poliittisuutta. Keruukutsussa kirjoittajia pyydettiin apukysymysten ohjaamina kirjoittamaan kolmesta eri aihekokonaisuudesta. Aluksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan omaa suhdettaan ruokaan. Tähän liittyen kysyttiin muun muassa onko ruoka vastaajalle harrastus vai "pakollinen paha", ja millainen on vastaajan tyypillinen arki- tai juhla-ateria. Seuraavaksi pyydettiin pohtimaan ruoan poliittisuutta ja kysyttiin, ohjaako vastaajan ruokavalintoja esimerkiksi jokin eettinen periaate tai muu tekijä? Kysyttiin myös, kokeeko vastaaja, että hän voi ruokavalintojensa kautta jollain tapaa vaikuttaa yhteiskuntaan. Viimeiseksi pyydettiin kuvailemaan, millainen vastaajan unelma-ateria olisi, ja millaista ruokaa hän ei haluaisi syödä. Lisäksi kysyttiin, kokeeko vastaaja tällä hetkellä pystyvänsä syömään toivomallaan tavalla, ja jos ei, miksi näin on. Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, koulutusta, yhteiskuntaluokkasamaistumista, sekä sitä, mistä Facebook-ryhmästä päätyi osallistumaan kirjoituskutsuun. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

The dataset consists of self-administered written texts on the importance of food in people's everyday life. The writing invitation was shared in food-related hobby groups on Facebook. Some of the groups focused solely on food, and in other groups food was a part of a wider theme. The data were collected for a Master's thesis, which examined people's relationship to food and the politics of food consumption. The writing guidelines directed the participants to write about three different topics related to food. First, participants were asked to describe their own relationship to food, including whether they saw food and cooking as a hobby or as a necessary evil, and to describe their typical everyday or festive meal. The second theme focused on political or ethical factors and whether these factors had an impact on their food-related choices. Participants were also asked whether they felt that could make a difference in society through their food choices in some way. Lastly, participants were instructed to describe their dream meal and what kind of food they would prefer not to eat. They were also asked if they felt that they were able to eat as they wished, and if not, why not. Background information included the participant's gender, age group, the highest education attained, subjective social class standing, and the Facebook group where the participant saw the invitation to participate in the study. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

Self-administered writings and/or diaries: Web-basedSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3576
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=450bc088a6e9d769a2b5d543f5699ec819860531502220e97050cee4becd03a3
Provenance
Creator Miller, Ella
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2022
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland