Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1525

De geinterveiwde groeide op in Indie, maar studeerde indologie in Nederland. Hij studeerde af tijdens de oorlog en ging toen als NICA luitenant naar Batavia. De geïnterviewde vertelt over zijn verschillende taken als ambtenaar binnenlands bestuur te Midden-Java.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2bb-63wa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-9gxt-yw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50868
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Midden-Java