Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1660

De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Indië. Zij kwam in Nederland te wonen, maar ging in de jaren '30 terug naar Indië. Ze trouwde met een KNIL militair die tijdens de inval van Japan sneuvelde. De geïnterviewde werkte voor het Vrouwen Auto Corps. In 1942 ging zij het kamp in. De geïnterviewde vertelt over de situatie in de kampen en schetst een beeld van de bersiaptijd. De geïnterviewde gaat tot slot in op hoe zij de gevolgen van de politieke ontwikkelingen ervaren heeft.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-228-bzek
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hnqq-as
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52136
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Oost-Java; Bangil; Ngandjoek; Soekaboemi; Bangkalan; Semarang; Batavia