030403-517 Herredsbækgård

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2010-04 : Indlevering af detektorfundne genstande fra området ved Stubberup, fundet i 2010 og 2011. Fundene henføres til den anløbsplads, der er på stedet.Fundet indeholder enkelte germanertids smykker og mange middelaldermønter. Desuden er et miniaturesværd fra yngre bronzealder per. IV i blandt fundene.2010-04 : Indsendelse af yngr germannertids fund, middelalderlige mønter og yngre bronzealder miniaturesværd1998 : Flere udgravningskampagner i et stort område omkring Stubberup (dækkende sb. 517 og 492, hvor begivenheder og anlæg er beskrevet), beliggende i den inderste del af den nu inddæmmede Lammefjord. Lokaliteten tolkes som en anløbsplads, hvorpå der er konstateret aktivitet fra yngre germansk jernalder til langt op i middelalder. Kulturlaget undersøgtes og der udlagdes søgegrøfter udenfor kulturlaget. Der fremkom et midtsulehule 100 m nord for kulturlaget og flere grubehuse på marken (Solpletten) syd for den af Nationalmuseet undersøgte Hegnæsvang. Desuden fremkom stolpehuller, gruber og en brønd. Undersøgelser af de tidligere fundne stenlægninger viste, at der var tale om resterne af en gårdstomt fra 15-1600-tallet.2007 : Indlevering af en stor mængde detektorfundne oldsager fra 3 findere, fundet i 2007 - 2008. Iblandt oldsagerne er bl.a. en del næbfibler og ligearmede fibler, samt andre germanertidsoldsager. Desuden en del middelalderlige fund og borgerkrigsmønter.2000 : I alt 26 mønter fundet og indleveret på ukendt tidspunkt før 15.marts 2005 (papirer mangler i journal).13 mønter er nyere småmønter og udgår derfor, mens de tilbageværende 13 mønter erklæres Danefæ:1. Erik Menved, Roskilde, MB 335-441 (x1276)2. Erik Menved, Roskilde, MB 402?, korroderet, fragmenteret x1276)3. Erik Menved, Roskilde, MB 411, 413 (x1276)4. Christopher II, Roskilde, MB 556-61 ?, (x1233)5. Christopher II, Roskilde, MB 556, 558 (x1276)6-7. Christopher II, Roskilde, MB 558 (x1276)8. Christopher II, Nørrejylland, MB 590-92 (x1179)9. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330, ubestemt (x1276)10. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330, ubestemt, meget slidt (x1276)11. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, Galster 7 (x1233)12. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-35 (x1251)13. Christopher af Bayern, hvid, Malmø, Galster 20 (x1275)2004 : Fund af 12 mønter, nøjagtigt fundtidspunkt ubekendt2005-09-22: 12 mønter (OHM 1164x3048-3049) indsendt til Nationalmuseet2005-09-22: 12 mønter (OHM 1164x3048-3049): 2 mønter er nyere småmønter og udgår, de resterende erklæres Danefæ1. Valdemar II, Ribe, Grenåfundet nr. 252. Erik Menved, Roskilde, MB 342-483. Erik Menved, Roskilde, MB 342-48?4. Christopher II, Roskilde, MB 5485. Christopher II, Roskilde, MB 556, 5586. Christopher II, Roskilde, MB 567, firkantet7. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330, ubestemt8. Borgerkrigsmønt, ca. 1250-1280, ubestemt, slidt, meget kooroderet på een side9. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-35, Næstved, gennemboret10. Tysk sølvmønt med ansigtet forfra og stjerne til venstre, formentlig 1100-1200-tallet, delvist omsmeltet, ca. 1 cm i diameter, 1,43 gram2009 : Indlevering af mange genstande fundet ved detektorafsøgninger 2009, på området ved Stubberup, på markerne tilhørende Herredsbækgård og Fårevejlegård. I bandt fundene er mange fibler, herimellem flere sjældne, fra yngre germanertid og vikingetid. Der er desuden en del middelalderlige mønter og andre genstande. Alt kan formentlig henføres til den anløbsplads, der er på stedet.2009 : Indlevering til danefævurdering af fibler, af sølv og bronze, hængesmykke af bronze, enkelte andre bronzegenstande. Samt middelalderlige mønter.2009-11 : Indsendelse af mønter til danefævurdering2000-12-07: 2 mønter (OHM 1164x1232), heraf den ene en nyere regnepenning, som udgår.En mønt erklæres Danefæ:1. Christoffer II, Slesvig, MB 624 (x1232)2009-08 : Indsendelse af genstande til danefævurdering, mest mønter, fibler2000 : Samlet fund gjort af tre detektorfolk (OHM 1164/FP 7302, FP 7303, FP 7304) på hhv. 2, 2 og 13 mønter. Nøjagtigt fundtidspunkt ukendt.1991 : Undersøgelsen har løbet over mange år, og dækker et stort område omkring Stubberup, beliggende i den inderste del af den nu inddæmmede Lammefjord. Lokaliteten tolkes som en anløbsplads, hvorpå der er konstateret aktivitet fra yngre germansk jernalder til langt op i middelalder, og landsbyen Stubberup ligger der stadigvæk. Området dækker den af Mogens Ørsnes for Nationalmuseet undersøgte grubehus bebyggelse Hegnæsvang, sb. 492. OHM’s undersøgelser er begyndt efter anmeldelse fra lodsejerne om fund af keramik ved dyrkning i 1990, sb. 512. OHM har derefter haft undersøgelser i 1990, 1991, 1993, 1998, 1999, 2000 og 2001. Der er desuden foretaget jævnlige rekognosceringer og detektorafsøgninger, både på sb. 492 og sb. 512..Det ældste undersøgte er 3 grubehuse på nabomarken til Hegnæsvang, der hører til Hegnæsvangbebyggelsen, dateret til yngre germanertid. Denne plads må nu anses for totaludgravet. Desuden findes perioden på marken ved Herredsbækgård, hvor der er fundet en del bronzer fra yng. germ. med detektor. Det drejer sig bl.a. om en del næbfibler, 2 S-formede fibler, ligearmede fibler, rektangulære fibler, pladefibler og 1 tidlig skålformet fibel, men også enkelte germanertidsfund er kommet fra de omliggende marker, bl.a. 1 pyntenitte til spyd. På Herredsbækgårdbakken er også udgravet germanertidsanlæg, men der ligger yngre anlæg oveni. Der findes bl.a. 1 grubehus, og 1 benkam stående i et ardspor. Vikingetid er svagere repræsenteret og er blandet sammen med middelalder, men findes i form af fund af bl.a. et trefliget spænde og en Urnesfibel . Et midtsulehus kan være vikingetid eller middelalder. Der er en stor del Østersøkeramik, heriblandt kuglekar. Desuden er et stort fundrigt middelalderligt kulturlag, hvorved og under der er fyldskifter af mange slags, bl.a. en stor meget fundrig grube. I blandt de talrige fund er mange meget velbevarede bengenstande, i form af sammensatte dobbeltkamme, prene, trådvinder af gennemboret mellemfodsben, langtandskamme og andre ting. Der er desuden både tenvægte og vævevægte. Der er også mange dyreknogler med snitspor, formentlig affald fra benværksted. Fundene viser en tekstilforabejdning på stedet. Andre håndværk har også været praktiseret, idet der både er bronze-, jern- og glasslagge og støberester. Der er også fine middelalderlige metalfund i form af bogbeslag, blypyntebeslag til hesteseletøj, bronzebeslag med rytter og hest og et rundt bronzespænde i gennembrudt arbejde med skarv og fisk og vendiske knivskedebeslag.2011 : Indlevering af detektorfundne genstande fra området ved Stubberup. Der er genstande fra germansk jernalder til middelalder. Det er mønter, fibler, beslag, terning m.m.1995 : Musealt forestået detektorbrug udført af fire private detektorfolk (OMH 1164 / FP 7676, FP 7677, FP 7678, FP 7679) fra efteråret 1995 til foråret 1998, resulterende i fund af i alt 82 (hhv. 2 + 14 + 31 + 35) mønter1998-06-17: Samlet indsendelse af fire detektorfolks samlede fund, herunder i alt 82 mønter1998-06-17: To mønter, begge danske penninge:1. Sandsynligvis MB 594-95, Christoffer II (1319-32), Roskilde (x1148)2. Ubestemt, Danmark, ca. 1300-1340 (x894)1998-06-17: 14 mønter (OHM 1164), heraf de første 10 danske penninge:1. Svend Grathe (1146-57), Roskilde, Hbg. 1 (x1124-3)2. Ubestemt, sandsynligvis Danmark 1100-tallet (x1124-2)3. MB 120, Erik Klipping (1259-86), Lund (x642-1)4. MB 541-45, Christoffer II (1319-32), Roskilde (x1124-6)5. MB 554, Christoffer II, Roskilde (x642-5)6-7. MB 556 eller 558, Christoffer II, Roskilde (x1124-1, x1124-5)8. MB 562, Christoffer II, Roskilde (x642-3)9. MB 569var. Christoffer II, Roskilde (x642-4)10. Ubestemt, Danmark, ca. 1320-40 (x642-4)11-13. Erik af Pommern (1396-1439), kobbersterling, ubestemt møntsted (x642-2, x1124-4, x1124-7)14. Norge, Hans (1483-1513), hvid, Oslo, G. 155 (x1123)1998-06-17: 31 mønter (OHM 1164), heraf 21 danske penninge:1. Valdemar II Sejr (1202-41), Hbg. 42b, Ribe (x632)2. MB 333-334, Erik Menved (1286-1319), Roskilde (x1128-9)3. MB 333-341, Erik Menved, Roskilde (x633-1)4. MB 350, Erik Menved, Roskilde (x533-13)5. MB 424-425, Erik Menved, Nørrejylland (x1128-8)6. MB 486var., Erik Menved, Ribe (x633-12)7. MB 487, Erik Menved, Ribe (x633-14)8. MB 544var., Christoffer II (1319-32), Roskilde (x1128-3)9. MB 554, Christoffer II, Roskilde (x633-4)10. Ubestemt dansk penning ca. 1300-1340, muligvis MB 555, Christoffer II, Roskilde (x633-11)11-13. MB-556 eller 558, Christoffer II, Roskilde (x633-2, x1128-1, x1128-4)14-15. MB 562-563, Christoffer II, Roskilde (x1128-6, x633-10)16. MB 566-567, Christoffer II, Roskilde (x1128-2)17. MB 570, Christoffer II, Roskilde (x633-8)18. Formentlig MB 582, Christoffer II, Sakskøbing (x633-5)19. MB 650, Sjælland ca. 1350 (x1128-7)20. Ubestemt, Danmark ca. 1300-1320 (x633-3)21. Ubestemt, Danmark ca. 1320-1340 (x633-7)22. Erik af Pommern (1396-1439), kobbersterling, Næstved, G. 7 (x633-6)23. Erik af Pommern, sterling, Lund, G. 9 (x628)24-26. Erik af Pommern, kobbersterling, ukendt møntsted (x633-9, x633-15, x633-16)27. Ubestemt, formentlig Erik af Pommern, kobbersterling (x1128-10)28. Frederik I (1523-33), søsling, formentlig Malmø, G. 63 (x629)29. Danmark, 1-skilling, 1500-tallet, fragment, formentlig Frederik II (1559-88), H.12, 1562-63 (x631)30. Regnepenge, Conrad Lauffer (1637-68), formentlig med Ludvig XIII (1610-43), (x630)31. Ubestemt (x1128-5)2000-12-07: Diverse detektorfund (OHM 1164), herunder 17 mønter, indsendes til Nationalmuseet/Danmarks Oldtid1999 : D2/1999. Bagplade t/remspænde, ornam., forgyldt bronze, mid.ald.D3/1999. Trekantet rasleblik, bronze, mid.ald.D4/1999. Ringspænde m/tunget kant, tin/blylegering?, mid.ald.D5/1999. Remspænde, bronze, mid.ald.D6/1999. Hængesmykke m/to dignitarer, bronze, mid.ald.D7/1999.Hjulformet beslag m/knopper, tin/blylegering ?, mid.ald. ?D8/1999. Tenvægt, bly, mid.ald.D9/1999. Knivskedebeslag, vendisk, bronzeblik, mid.ald.D10/1999. Dupsko m/bladornam., konisk, bronze, renæssance/nyere tidD11/1999.Seglstampe m/bomærke, blylegeringD12/1999. Dobbeltspænde m/dorn, bronze, mid.ald./renæssanceD13/1999. Beslag m/øskener for enden, ornam., rektangulært.D14/1999. Knivskedebeslag, vendisk, bronzeblik, mid.ald.D15/1999. Remspænde, bronze, mid.ald.D16/1999. Knivskedebeslag, vendisk, bronzeblik, mid.ald.D17/1999. Seletøjsbeslag m/fuglemotiv, cirkulært, bronze, 11-1200-talletD18/1999.Remspænde, bronze, mid.ald.D87/2002. Tenvægte, bly, æ. mid.ald.D88/2002. Plombe, bly, mid.ald.D89/2002. Urnesfibula, bronze, tidl.mid.ald.2000-06-11: C 37868 (3140) Næbfibula af bronze fra yngre germansk jernalder.C 37869 (x3236) Næbfibula af bronze fra yngre germansk jernalder.C #7870 (x3103) Næbfibula af bronze fra germansk jernalder.C 37871 (x3104) Patrice? fra yngre jernalder.C 37872 (x3132) Cirkulær skivefibula fra yngre germansk jernalder.C 37873 (x3144) Næbfibula af bronze fra yngre germansk jernalder.C 37874 (x3152) Ligearmet fibula bronze m. hvidmetal fra yngre germansk jernalder.C 37875 (x3159) Pyntenitte til spyds fra yngre jernalder.C 37876 (x3265) Fuglefibula fra yngre germansk jernalder.C 37877 (x3268) Fugleformet fibula bronze m. sølvindlægninger og forgyldning fra yngre germansk jernalder.C 37878 (x 3318) Næbfibula fra yngre germansk jernalder.C 37879 (x3344) Fuglefibula af bronze fra yngre germansk jernalder.C 38050 (x3361) Bagplade til remspænde fra germansk jernalder.C 38051 (x3362) Fuglefibula fra yngre germansk jernalder.C 38052 (x3365) Fingerring af guld jernalder/middelalder.B 18404 (x3511) Miniaturesværd af bronze fra yngre bronzealder per. IV.C 38628 (x3486) Patrice til taskeformet hængesmykke fra germansk jernalder.C 38629 (x3502) Fibula, kontinental fra germansk jernalder.2010 : D66/2010. Plombe, bly, hist.tidD67/2010. Urnesfibula (fragm) sølv (2,97g), tidl.mid.ald.D68/2010. Vendisk knivskedebeslag, bronze, tidl.mid.ald.D69/2010. Fuglefibula, bronze, tidl.mid.ald.D70/2010. 'Guds Lam'-fibula, bronze, tidl.mid.ald.D71/2010. Fuglefibula, bronze, tidl.mid.ald.D141/2010. Dragefibula, sølv (4,16g), tidl.mid.ald.D142/2010. Fuglefibula, bronze, tidl.mid.ald.D143/2010. Blikfibula, bronze, tidl.mid.ald.D144/2010. Hestefragment, bronze m/forgyldning, mid.ald.D5/2012. Skive fra dolkknap, jern, mid.ald.D6/2012. Sværdfæsteknap, jern, mid.ald.D7/2012. Dupsko, bronzeblik, tidl.mid.ald.D8/2012. Urnesfibula, bronze, tidl.mid.ald.D1374/2014. Pyntebeslag, bronze, mid.ald.D1375/2014. Terning, bronze, mid.ald.D1376/2014. Sølvsmelt, vik./mid.ald.D1377/2014. Knivskedebeslag, vendisk, bronze, mid.ald.D1378/2014. Knivskedebeslag, vendisk, bronze, mid.ald.2010-05-04: FP 8254:1. Penning, ubestemt, 1280-1350, x31372. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-30'erne, x30983. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-30'erne, x31384. Christian 1, 1448-81 hvid, Malmø, Galster 23b, x3099OHM 11642010-05-04: FP 8255:1) Penning af typen Knud VI (1182-1202), Roskilde, Hbg. 11, x31852) Penning af typen MB 147, der henføres til 1259-69, Roskilde, x31823) Penning af typen MB 160, der henføres til 1280’ernes Roskilde, x31754) Penning af typen MB 274, der henføres til 1290’ernes Roskilde, x31815) Penning, muligvis af typen 329-332, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x31806) Penning af typen MB 406, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x31737) Penning af typen MB 425, der henføres til 1300-1310, Roskilde, x31728) Penning af typen MB 443, der henføres til 1290’ernes Roskilde, x31679) Penning af typen MB 446, der henføres til 1290’ernes Nørrejylland, x312210) Penning af typen MB 486, der henføres til 1310-1320, Roskilde, x312111) Penning af typen MB 547, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x312312-14) Penning af typen MB 555, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x3164, x3168, x317915-17) Penning af typen MB 556 eller 558, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x3171, x3169-7018) Penning af typen MB 562-563, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x317419) Penning af typen MB 566, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x316520) Penning af typen MB 570, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x317621) Penning af typen MB 589, der henføres til 1320’ernes Nørrejylland, 318322) Penning af typen MB 606, der henføres til 1310-20, Roskilde, x317723) Penning af typen MB 671, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x316624-25) Ubestemt dansk penning, cirka 1280-1350, x3178, x318426-28) Erik af Pommern (1396-1439), kobbersterling, Næstved, G. 7, x3118, x3188, x319029) Frederik I (1523-33), søsling, 1524?, København?, G. 57?, x318630) Frederik I, søsling, Ronneby, G. 67, stort fragment, perforeret, x312031) Ensidet amulet?, AVE MARIA-type, efterlign. af engelsk penning efter 1279, m. nitter, x3191OHM 11642010-05-04: FP 8257:1) Valdemar 2 Sejr, Hbg. 42b, x33412) Af typen MB 222, der henføres til 1259-69, Roskilde, x32593) Af typen MB 336, der henføres til 1310-20, Roskilde/Nørrejylland, x32604) Af typerne MB 342-347, der henføres til 1310-20, Roskilde/Nørrejylland, x32575) Af typen MB 389, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x32466) Af typen MB 406, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x32627) Af typen MB 418, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x32518) Af typen MB 422, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x32549) Af typen MB 487, der henføres til 1300-1310, Roskilde, x329810) Af typen MB 547, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x324811) Af typen MB 548, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x329912) Antageligt af typen MB 554-555, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x334313) Af typen MB 556, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x326114) Af typen MB 562, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x325815) Af typen MB 563, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x325316) Af typerne MB 562-563, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x335017) Af typen MB 570, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x325618) Af typen MB 577, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x334919) Af typen MB 589, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x325520) Af typen MB 592, der henføres til 1320’ernes Ribe, x324921) Måske af typen MB 619, der henføres til 1310-20, Ribe, x325222) Af typen MB 632, der henføres til 1300-1310, Ribe, x324723) Af typen MB 650, der henføres til cirka 1350, Sjælland, x326324-26) Ubestemt dansk penning, cirka 1280-1350, x3342, x3244, x324527) Erik af Pommern, hulpenning, G. 5, x326428-29) Erik 7 af Pommern, kobbersterling, Næstved, G. 7, x3314, x324130-31) Erik 7 af Pommern, kobbersterling, x3348, x325032) Hvid, Malmø, 1448-1513, x324333) Sverige, 1 øre, 1639, Säter, Ahl. 106, stor perf., x332034) Stralsund, senmiddelalderlig witten, x3242OHM 11642010-08-08: FP 8365:1) Penning, Svend Grathe, Slesvig, Hbg. 17, x33802) Penning, Valdemar 2 Sejr, Roskilde, Hbg. 29, x33733) Penning, Af typen MB 422, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x33714) Penning, Af typen MB 488, der henføres til 1310-20, Nørrejylland, x33685) Penning, Antagelig af typen MB 492, der henføres til 1290’erne, Slesvig, x33786) Penning, Af typen MB 606, der henføres til 1310-20, Roskilde, x33797) Penning, Af typerne MB 615-616, der henføres til 1310-20, Roskilde, x33758) Penning, Ubestemt, cirka 1280-1350, x33649) Penning, ubestemt, sammenfoldet, cirka 1280-1350, x337010) Penning, ubestemt, cirka 1320-40, x337411) Penning, ubestemt, cirka 1320-50, x337612) Erik 7 af Pommern, kobbersterling, cirka 1420-40, x3367,13) Erik 7 af Pommern, kobbersterling, cirka 1420-40, x338114) Dansk hvid fra 1400-1500-tallet, x336615) Frederik 1, søsling, 1524, København, G. 57, x33722012-01-05: FP 8874:1. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, Næstved, ca. 1420-40, Galster 7, x3493OHM 11642012-01-17: FP 8877:1. Penning, Nørrejylland, 1320'erne, MB 357, x34542.Penning, Nørrejylland, 1320'erne, MB 361-362, x34713.Penning, Roskilde, 1320'erne, MB 386, x34514.Penning, Roskilde, 1310'erne, MB 512, x34745.Penning, RoskildeNørrejylland, 1310-20'erne, MB 539-546, x34536.Penning, Roskilde, 1310'erne, MB 554-555, x34677.Penning, muligvis Roskilde, 1310'erne, MB 554-555, x34588.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 556, x34569.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 556, x346410.Penning, formentlig Roskilde, 1330'erne, MB 556, x346611.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 562-563, x345712.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 562-563, x347313.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 564-565, x345214.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 570, x345515. Formentlig pennig fra ca. 1320-1340, x346816. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, sterling, ca. 1400-1420, Næstved, Galster 4, x347517. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, sterling, ca. 1400-1420, Næstved, x347018. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, ca. 1420-1440, x346919.Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, ca. 1420-1440, x3472OHM 11642011-10-17: FP 8884:1. Penning, Roskilde, 1310-20, MB 615, x34072. Frederik 1, 1523-1533, søsling, Malmø, 1525, Galster 63, x3406OKM 11642012-01 : FP 8890:1) Penning, formentlig Valdemar 2 Sejr, 1202-1241, Roskilde, Hbg. 22, x35392) Penning af typen MB 249, der henføres til 1280’erne, Roskilde, x35503) Penning af typerne MB 333-341, der henføres til 1310-20, Roskilde/Nørrejylland, x35284) Penning, antagelig også af typerne MB 333-341, x35495) Penning af typen MB 373, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x35366) Penning af typerne MB 388-393, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x35517) Penning af typen MB 389, x35298) Penning af typen MB 419, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x35469) Penning af typen MB 420, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x352610) Penning af typen MB 452, der henføres til 1300-1310, Nørrejylland, x353411) Penning af typen MB 487, der henføres til 1300-1310, Roskilde, x353112) Penning af typen MB 514, der henføres til 1310-1320, Nørrejylland, x355213) Penning af typen MB 515, der henføres til 1300-1310, Roskilde, x351014) Penning, antagelig også af typen MB 515, x353215-16) Penning af typerne MB 539-546, der henføres til 1310-1330, Roskilde/Nørrejylland, x3533, x353817) Penning af typen MB 547, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x354118) Penning, muligvis af typerne MB 547-549, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x354519-21) Penning af typerne MB 554-555, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x3503, x3527, x354322) Penning af typerne MB 556 eller 558, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x350823) Penning, måske også af typerne MB 556 eller 558, x354024-26) Penning af typerne MB 562-563, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x3505, x3548, x355327) Penning, formentlig af typerne MB 564-567, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x353528) Penning, antagelig af typerne MB 564-565, x355429-30) Penning af typerne MB 556-567, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x3537, x354431) Penning af typen MB 569, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x350432) Penning af typen MB 577, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x353033) Penning af typen MB 650, der henføres til midten af 1300-tallet, Sjælland, x354734) Ubestemt dansk penning, ca. 1280-1350, x354235) Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, Næstved, G. 7, ca. 1420-40, x350736-37) Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, ca. 1420-40, x3509, x355538) Frederik 1, 1523-1533, søsling, 1524, Malmø, G. 63, x355639) Ubestemt mønt, 1200-1600-tallet, x350640) Firkantet præget ensidigt blystykke, tegn?, del af større stykke?, x3512OHM 11642011-12-30: FP 8892:1. Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 556, x3489OHM 11642012-11-02: FP 9089:1) Valdemar I, penning, Roskilde, Hbg. 6, fragment, x34142) Penning af typen MB 120, der henføres til 1259-1269, Roskilde, x34153) Penning af typen MB 327, der henføres til 1290’erne, Roskilde, x34184) Penning af typen MB 402, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x34105) Penning af typen MB 443, der henføres til 1290’erne, Roskilde, x34016) Penning af typen MB 461, der henføres til 1290’erne, Slesvig, x34197) Penning af typerne MB 547-553, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x34128) Penning af typerne MB 556-558, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x34099) Penning af typen MB 558, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x340810) Penning af typerne MB 566-567, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x340011) Penning af typen MB 589, der henføres til 1320’erne, Nørrejylland, x341612) Penning, formentlig af typen MB 590, der henføres til 1320’erne, Ribe, x341113) Penning af typen MB 624, der henføres til 1300-1309, Ribe, x342014) Penning af typen MB 650, der henføres til midten af 1300-tallet, Sjælland, x339915) Penning af typen MB 650, der henføres til midten af 1300-tallet, Sjælland, x341716) Dansk penning ca. 1300-1340, x341317) Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, G. 7, ca. 1420-1440, x340318) Perforeret mønt, formentlig Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1440, x3421OHM 11642013-05-06: FP 9526:1. Dansk penning af typen Erik Glipping, 1259-1286, Ribe, MB 219-220 x3578-22. Dansk penning af typen Erik Glipping, 1259-1286, Slesvig, MB 274 x3578-43. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 555 x3572-34. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 556-558 x3570-15. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 564-565 x3578-66. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 566-567 x3570-27. Dansk penning muligvis af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 569 x3583-38. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Nørrejylland, MB 590-592 x3570-19. Dansk penning af typen Magnus Smek, 1332-1360, Lund, MB 650 x3583-410. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3583-111. Dansk penning, ca. 1286-1360, bukket x3572-412. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3578-713. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3572-514. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3578-515. Dansk penning, ca. 1250-1300, fragment x357316. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3578-117. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3578-318. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3583-219. Erik af Pommern, sterling, Næstved, 1405-1420, Galster 4, velbevaret x3583-220. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, 1422, Galster 7 x3583-621. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, 1422, Galster 7 x3583-722. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, 1422, Galster 7 x3583-1023. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, 1422, Galster 7, perforeret, velbevaret x3583-824. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved?, 1422, Galster 7 x3572-125. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435, perforeret x3583-926. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435, bukket x3578-1127. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435 x3583-528. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435, perforeret x3578-929. Formentlig Christian I, 1448-1481, hvid, Malmø, Galster 23 x3578-1230. Hans?, hvid, finbestemmelse afventer konservering x3579-1031. Tyskland, Anklam, witten, efter 1387, Jesse 389 x3583-11OHM 11642013-04-24: FP 9536:1. Dansk penning, muligvis Erik 6 Menved, 1286-1319, Ribe, MB 487, x35572. Dansk penning, Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 562, x35583. Dansk penning, ca. 1286-1360, x3560OKM OHM 11642013-05-06: FP 9539:1. Dansk penning, ca. 1286-1360, x4 3563-52. Dansk penning, ca. 1286-1360, x5 3563-53. Uidentificeret middelalderlig mønt, finbestemmelse afventer konservering, x1 3562OKM OHM 11642013-05-06: FP 9549:1. Harald 3 Hen, 1074-1080, Lund, Hbg. 1, omdannet til smykke, påsat nitte, x3567-42. Dansk penning af typen Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 422, x35653. Dansk penning af typen Christoffer 2, 1319-1332, Slesvig, MB 634, x35664. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, sterling, ca. 1405-1420, Galster 4, x3567-2OKM 11642013 : FP 9863:1. Dansk penning, Christoffer 2, 1319-1332, Saxkøbing, MB 580, x34902. Formentlig dansk penning, ca. 1286-1360, x34503. Christian 1, 1448-1481, hvid, Malmø, Galster 23, x3449OKM OHM 11642018-10-31: Indlevering af 5 detektorfund fra middelalder til danefæbedømmelse.2018-10-31: Indlevering af 3 detektorfund fra yngre germansk jernalder og middelalder til danefæbedømmelse.1990-08-15: Bopladsfund fra sen vikingetid/ældre middelalder (1000-1100) i form af mørke pletter indeholdende trækul, knogler og østersøkeramik.2018-10-31: Indlevering af 1 detektorfund fra middelalder til danefæbedømmelse.2018-11-14: Indlevering af 48 detektorfund fra yngre germansk jernalder og middelalder til danefæbedømmelse.2018-11-14: Indlevering af 8 detektorfund fra middelalder til danefæbedømmelse.2000-12-07: 13 mønter (OHM 1164x1264), heraf 7 nyere småmønter, som udgår.De resterende 6 erklæres Danefæ:1.Valdemar I, Roskilde, HBG 6, lettere fragmenteret (x1264)2. Erik Menved, Roskilde, MB 411, 413 ?, korroderet (x1264)3. Christoffer II, Roskilde, MB 547-49 (x1264)4. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330, ubestemt5. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330, ubestemt, korroderet6. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, Galster 7 (x1264)2006-01-13: 6 mønter FP 7593: Valdermar I, Roskilde (Hauberg tab. II,13); Erik Glipping, Lund (MB 117); Christopher II, Roskilde (MB 565, 580); Dansk sølvmønt c. 1200-1250 m/to huller til påsyning; Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved c. 1442 (Galster 7); Regnepenning, Nürnberg, senmid. gennemboret.2000-12-07: 2 mønter (OHM 1164x1236, x1238):1. Erik Menved, Slesvig, MB 501, 508? (x1236)2. Christopher II, Roskilde, MB 540 ?, en side korroderet (x1238)2010-04 : Indlevering af detektorfundne genstande fra området ved Stubberup, fundet i 2010 og 2011. Fundene henføres til den anløbsplads, der er på stedet.Fundet indeholder enkelte germanertids smykker og mange middelaldermønter. Desuden er et miniaturesværd fra yngre bronzealder per. IV i blandt fundene.2010-04 : Indsendelse af yngr germannertids fund, middelalderlige mønter og yngre bronzealder miniaturesværd1998 : Flere udgravningskampagner i et stort område omkring Stubberup (dækkende sb. 517 og 492, hvor begivenheder og anlæg er beskrevet), beliggende i den inderste del af den nu inddæmmede Lammefjord. Lokaliteten tolkes som en anløbsplads, hvorpå der er konstateret aktivitet fra yngre germansk jernalder til langt op i middelalder. Kulturlaget undersøgtes og der udlagdes søgegrøfter udenfor kulturlaget. Der fremkom et midtsulehule 100 m nord for kulturlaget og flere grubehuse på marken (Solpletten) syd for den af Nationalmuseet undersøgte Hegnæsvang. Desuden fremkom stolpehuller, gruber og en brønd. Undersøgelser af de tidligere fundne stenlægninger viste, at der var tale om resterne af en gårdstomt fra 15-1600-tallet.2007 : Indlevering af en stor mængde detektorfundne oldsager fra 3 findere, fundet i 2007 - 2008. Iblandt oldsagerne er bl.a. en del næbfibler og ligearmede fibler, samt andre germanertidsoldsager. Desuden en del middelalderlige fund og borgerkrigsmønter.2000 : I alt 26 mønter fundet og indleveret på ukendt tidspunkt før 15.marts 2005 (papirer mangler i journal).13 mønter er nyere småmønter og udgår derfor, mens de tilbageværende 13 mønter erklæres Danefæ:1. Erik Menved, Roskilde, MB 335-441 (x1276)2. Erik Menved, Roskilde, MB 402?, korroderet, fragmenteret x1276)3. Erik Menved, Roskilde, MB 411, 413 (x1276)4. Christopher II, Roskilde, MB 556-61 ?, (x1233)5. Christopher II, Roskilde, MB 556, 558 (x1276)6-7. Christopher II, Roskilde, MB 558 (x1276)8. Christopher II, Nørrejylland, MB 590-92 (x1179)9. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330, ubestemt (x1276)10. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330, ubestemt, meget slidt (x1276)11. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, Galster 7 (x1233)12. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-35 (x1251)13. Christopher af Bayern, hvid, Malmø, Galster 20 (x1275)2004 : Fund af 12 mønter, nøjagtigt fundtidspunkt ubekendt2005-09-22: 12 mønter (OHM 1164x3048-3049) indsendt til Nationalmuseet2005-09-22: 12 mønter (OHM 1164x3048-3049): 2 mønter er nyere småmønter og udgår, de resterende erklæres Danefæ1. Valdemar II, Ribe, Grenåfundet nr. 252. Erik Menved, Roskilde, MB 342-483. Erik Menved, Roskilde, MB 342-48?4. Christopher II, Roskilde, MB 5485. Christopher II, Roskilde, MB 556, 5586. Christopher II, Roskilde, MB 567, firkantet7. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330, ubestemt8. Borgerkrigsmønt, ca. 1250-1280, ubestemt, slidt, meget kooroderet på een side9. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-35, Næstved, gennemboret10. Tysk sølvmønt med ansigtet forfra og stjerne til venstre, formentlig 1100-1200-tallet, delvist omsmeltet, ca. 1 cm i diameter, 1,43 gram2009 : Indlevering af mange genstande fundet ved detektorafsøgninger 2009, på området ved Stubberup, på markerne tilhørende Herredsbækgård og Fårevejlegård. I bandt fundene er mange fibler, herimellem flere sjældne, fra yngre germanertid og vikingetid. Der er desuden en del middelalderlige mønter og andre genstande. Alt kan formentlig henføres til den anløbsplads, der er på stedet.2009 : Indlevering til danefævurdering af fibler, af sølv og bronze, hængesmykke af bronze, enkelte andre bronzegenstande. Samt middelalderlige mønter.2009-11 : Indsendelse af mønter til danefævurdering2000-12-07: 2 mønter (OHM 1164x1232), heraf den ene en nyere regnepenning, som udgår.En mønt erklæres Danefæ:1. Christoffer II, Slesvig, MB 624 (x1232)2009-08 : Indsendelse af genstande til danefævurdering, mest mønter, fibler2000 : Samlet fund gjort af tre detektorfolk (OHM 1164/FP 7302, FP 7303, FP 7304) på hhv. 2, 2 og 13 mønter. Nøjagtigt fundtidspunkt ukendt.1991 : Undersøgelsen har løbet over mange år, og dækker et stort område omkring Stubberup, beliggende i den inderste del af den nu inddæmmede Lammefjord. Lokaliteten tolkes som en anløbsplads, hvorpå der er konstateret aktivitet fra yngre germansk jernalder til langt op i middelalder, og landsbyen Stubberup ligger der stadigvæk. Området dækker den af Mogens Ørsnes for Nationalmuseet undersøgte grubehus bebyggelse Hegnæsvang, sb. 492. OHM’s undersøgelser er begyndt efter anmeldelse fra lodsejerne om fund af keramik ved dyrkning i 1990, sb. 512. OHM har derefter haft undersøgelser i 1990, 1991, 1993, 1998, 1999, 2000 og 2001. Der er desuden foretaget jævnlige rekognosceringer og detektorafsøgninger, både på sb. 492 og sb. 512..Det ældste undersøgte er 3 grubehuse på nabomarken til Hegnæsvang, der hører til Hegnæsvangbebyggelsen, dateret til yngre germanertid. Denne plads må nu anses for totaludgravet. Desuden findes perioden på marken ved Herredsbækgård, hvor der er fundet en del bronzer fra yng. germ. med detektor. Det drejer sig bl.a. om en del næbfibler, 2 S-formede fibler, ligearmede fibler, rektangulære fibler, pladefibler og 1 tidlig skålformet fibel, men også enkelte germanertidsfund er kommet fra de omliggende marker, bl.a. 1 pyntenitte til spyd. På Herredsbækgårdbakken er også udgravet germanertidsanlæg, men der ligger yngre anlæg oveni. Der findes bl.a. 1 grubehus, og 1 benkam stående i et ardspor. Vikingetid er svagere repræsenteret og er blandet sammen med middelalder, men findes i form af fund af bl.a. et trefliget spænde og en Urnesfibel . Et midtsulehus kan være vikingetid eller middelalder. Der er en stor del Østersøkeramik, heriblandt kuglekar. Desuden er et stort fundrigt middelalderligt kulturlag, hvorved og under der er fyldskifter af mange slags, bl.a. en stor meget fundrig grube. I blandt de talrige fund er mange meget velbevarede bengenstande, i form af sammensatte dobbeltkamme, prene, trådvinder af gennemboret mellemfodsben, langtandskamme og andre ting. Der er desuden både tenvægte og vævevægte. Der er også mange dyreknogler med snitspor, formentlig affald fra benværksted. Fundene viser en tekstilforabejdning på stedet. Andre håndværk har også været praktiseret, idet der både er bronze-, jern- og glasslagge og støberester. Der er også fine middelalderlige metalfund i form af bogbeslag, blypyntebeslag til hesteseletøj, bronzebeslag med rytter og hest og et rundt bronzespænde i gennembrudt arbejde med skarv og fisk og vendiske knivskedebeslag.2011 : Indlevering af detektorfundne genstande fra området ved Stubberup. Der er genstande fra germansk jernalder til middelalder. Det er mønter, fibler, beslag, terning m.m.1995 : Musealt forestået detektorbrug udført af fire private detektorfolk (OMH 1164 / FP 7676, FP 7677, FP 7678, FP 7679) fra efteråret 1995 til foråret 1998, resulterende i fund af i alt 82 (hhv. 2 + 14 + 31 + 35) mønter1998-06-17: Samlet indsendelse af fire detektorfolks samlede fund, herunder i alt 82 mønter1998-06-17: To mønter, begge danske penninge:1. Sandsynligvis MB 594-95, Christoffer II (1319-32), Roskilde (x1148)2. Ubestemt, Danmark, ca. 1300-1340 (x894)1998-06-17: 14 mønter (OHM 1164), heraf de første 10 danske penninge:1. Svend Grathe (1146-57), Roskilde, Hbg. 1 (x1124-3)2. Ubestemt, sandsynligvis Danmark 1100-tallet (x1124-2)3. MB 120, Erik Klipping (1259-86), Lund (x642-1)4. MB 541-45, Christoffer II (1319-32), Roskilde (x1124-6)5. MB 554, Christoffer II, Roskilde (x642-5)6-7. MB 556 eller 558, Christoffer II, Roskilde (x1124-1, x1124-5)8. MB 562, Christoffer II, Roskilde (x642-3)9. MB 569var. Christoffer II, Roskilde (x642-4)10. Ubestemt, Danmark, ca. 1320-40 (x642-4)11-13. Erik af Pommern (1396-1439), kobbersterling, ubestemt møntsted (x642-2, x1124-4, x1124-7)14. Norge, Hans (1483-1513), hvid, Oslo, G. 155 (x1123)1998-06-17: 31 mønter (OHM 1164), heraf 21 danske penninge:1. Valdemar II Sejr (1202-41), Hbg. 42b, Ribe (x632)2. MB 333-334, Erik Menved (1286-1319), Roskilde (x1128-9)3. MB 333-341, Erik Menved, Roskilde (x633-1)4. MB 350, Erik Menved, Roskilde (x533-13)5. MB 424-425, Erik Menved, Nørrejylland (x1128-8)6. MB 486var., Erik Menved, Ribe (x633-12)7. MB 487, Erik Menved, Ribe (x633-14)8. MB 544var., Christoffer II (1319-32), Roskilde (x1128-3)9. MB 554, Christoffer II, Roskilde (x633-4)10. Ubestemt dansk penning ca. 1300-1340, muligvis MB 555, Christoffer II, Roskilde (x633-11)11-13. MB-556 eller 558, Christoffer II, Roskilde (x633-2, x1128-1, x1128-4)14-15. MB 562-563, Christoffer II, Roskilde (x1128-6, x633-10)16. MB 566-567, Christoffer II, Roskilde (x1128-2)17. MB 570, Christoffer II, Roskilde (x633-8)18. Formentlig MB 582, Christoffer II, Sakskøbing (x633-5)19. MB 650, Sjælland ca. 1350 (x1128-7)20. Ubestemt, Danmark ca. 1300-1320 (x633-3)21. Ubestemt, Danmark ca. 1320-1340 (x633-7)22. Erik af Pommern (1396-1439), kobbersterling, Næstved, G. 7 (x633-6)23. Erik af Pommern, sterling, Lund, G. 9 (x628)24-26. Erik af Pommern, kobbersterling, ukendt møntsted (x633-9, x633-15, x633-16)27. Ubestemt, formentlig Erik af Pommern, kobbersterling (x1128-10)28. Frederik I (1523-33), søsling, formentlig Malmø, G. 63 (x629)29. Danmark, 1-skilling, 1500-tallet, fragment, formentlig Frederik II (1559-88), H.12, 1562-63 (x631)30. Regnepenge, Conrad Lauffer (1637-68), formentlig med Ludvig XIII (1610-43), (x630)31. Ubestemt (x1128-5)2000-12-07: Diverse detektorfund (OHM 1164), herunder 17 mønter, indsendes til Nationalmuseet/Danmarks Oldtid1999 : D2/1999. Bagplade t/remspænde, ornam., forgyldt bronze, mid.ald.D3/1999. Trekantet rasleblik, bronze, mid.ald.D4/1999. Ringspænde m/tunget kant, tin/blylegering?, mid.ald.D5/1999. Remspænde, bronze, mid.ald.D6/1999. Hængesmykke m/to dignitarer, bronze, mid.ald.D7/1999.Hjulformet beslag m/knopper, tin/blylegering ?, mid.ald. ?D8/1999. Tenvægt, bly, mid.ald.D9/1999. Knivskedebeslag, vendisk, bronzeblik, mid.ald.D10/1999. Dupsko m/bladornam., konisk, bronze, renæssance/nyere tidD11/1999.Seglstampe m/bomærke, blylegeringD12/1999. Dobbeltspænde m/dorn, bronze, mid.ald./renæssanceD13/1999. Beslag m/øskener for enden, ornam., rektangulært.D14/1999. Knivskedebeslag, vendisk, bronzeblik, mid.ald.D15/1999. Remspænde, bronze, mid.ald.D16/1999. Knivskedebeslag, vendisk, bronzeblik, mid.ald.D17/1999. Seletøjsbeslag m/fuglemotiv, cirkulært, bronze, 11-1200-talletD18/1999.Remspænde, bronze, mid.ald.D87/2002. Tenvægte, bly, æ. mid.ald.D88/2002. Plombe, bly, mid.ald.D89/2002. Urnesfibula, bronze, tidl.mid.ald.2000-06-11: C 37868 (3140) Næbfibula af bronze fra yngre germansk jernalder.C 37869 (x3236) Næbfibula af bronze fra yngre germansk jernalder.C #7870 (x3103) Næbfibula af bronze fra germansk jernalder.C 37871 (x3104) Patrice? fra yngre jernalder.C 37872 (x3132) Cirkulær skivefibula fra yngre germansk jernalder.C 37873 (x3144) Næbfibula af bronze fra yngre germansk jernalder.C 37874 (x3152) Ligearmet fibula bronze m. hvidmetal fra yngre germansk jernalder.C 37875 (x3159) Pyntenitte til spyds fra yngre jernalder.C 37876 (x3265) Fuglefibula fra yngre germansk jernalder.C 37877 (x3268) Fugleformet fibula bronze m. sølvindlægninger og forgyldning fra yngre germansk jernalder.C 37878 (x 3318) Næbfibula fra yngre germansk jernalder.C 37879 (x3344) Fuglefibula af bronze fra yngre germansk jernalder.C 38050 (x3361) Bagplade til remspænde fra germansk jernalder.C 38051 (x3362) Fuglefibula fra yngre germansk jernalder.C 38052 (x3365) Fingerring af guld jernalder/middelalder.B 18404 (x3511) Miniaturesværd af bronze fra yngre bronzealder per. IV.C 38628 (x3486) Patrice til taskeformet hængesmykke fra germansk jernalder.C 38629 (x3502) Fibula, kontinental fra germansk jernalder.2010 : D66/2010. Plombe, bly, hist.tidD67/2010. Urnesfibula (fragm) sølv (2,97g), tidl.mid.ald.D68/2010. Vendisk knivskedebeslag, bronze, tidl.mid.ald.D69/2010. Fuglefibula, bronze, tidl.mid.ald.D70/2010. 'Guds Lam'-fibula, bronze, tidl.mid.ald.D71/2010. Fuglefibula, bronze, tidl.mid.ald.D141/2010. Dragefibula, sølv (4,16g), tidl.mid.ald.D142/2010. Fuglefibula, bronze, tidl.mid.ald.D143/2010. Blikfibula, bronze, tidl.mid.ald.D144/2010. Hestefragment, bronze m/forgyldning, mid.ald.D5/2012. Skive fra dolkknap, jern, mid.ald.D6/2012. Sværdfæsteknap, jern, mid.ald.D7/2012. Dupsko, bronzeblik, tidl.mid.ald.D8/2012. Urnesfibula, bronze, tidl.mid.ald.D1374/2014. Pyntebeslag, bronze, mid.ald.D1375/2014. Terning, bronze, mid.ald.D1376/2014. Sølvsmelt, vik./mid.ald.D1377/2014. Knivskedebeslag, vendisk, bronze, mid.ald.D1378/2014. Knivskedebeslag, vendisk, bronze, mid.ald.2010-05-04: FP 8254:1. Penning, ubestemt, 1280-1350, x31372. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-30'erne, x30983. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, 1420-30'erne, x31384. Christian 1, 1448-81 hvid, Malmø, Galster 23b, x3099OHM 11642010-05-04: FP 8255:1) Penning af typen Knud VI (1182-1202), Roskilde, Hbg. 11, x31852) Penning af typen MB 147, der henføres til 1259-69, Roskilde, x31823) Penning af typen MB 160, der henføres til 1280’ernes Roskilde, x31754) Penning af typen MB 274, der henføres til 1290’ernes Roskilde, x31815) Penning, muligvis af typen 329-332, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x31806) Penning af typen MB 406, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x31737) Penning af typen MB 425, der henføres til 1300-1310, Roskilde, x31728) Penning af typen MB 443, der henføres til 1290’ernes Roskilde, x31679) Penning af typen MB 446, der henføres til 1290’ernes Nørrejylland, x312210) Penning af typen MB 486, der henføres til 1310-1320, Roskilde, x312111) Penning af typen MB 547, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x312312-14) Penning af typen MB 555, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x3164, x3168, x317915-17) Penning af typen MB 556 eller 558, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x3171, x3169-7018) Penning af typen MB 562-563, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x317419) Penning af typen MB 566, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x316520) Penning af typen MB 570, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x317621) Penning af typen MB 589, der henføres til 1320’ernes Nørrejylland, 318322) Penning af typen MB 606, der henføres til 1310-20, Roskilde, x317723) Penning af typen MB 671, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x316624-25) Ubestemt dansk penning, cirka 1280-1350, x3178, x318426-28) Erik af Pommern (1396-1439), kobbersterling, Næstved, G. 7, x3118, x3188, x319029) Frederik I (1523-33), søsling, 1524?, København?, G. 57?, x318630) Frederik I, søsling, Ronneby, G. 67, stort fragment, perforeret, x312031) Ensidet amulet?, AVE MARIA-type, efterlign. af engelsk penning efter 1279, m. nitter, x3191OHM 11642010-05-04: FP 8257:1) Valdemar 2 Sejr, Hbg. 42b, x33412) Af typen MB 222, der henføres til 1259-69, Roskilde, x32593) Af typen MB 336, der henføres til 1310-20, Roskilde/Nørrejylland, x32604) Af typerne MB 342-347, der henføres til 1310-20, Roskilde/Nørrejylland, x32575) Af typen MB 389, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x32466) Af typen MB 406, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x32627) Af typen MB 418, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x32518) Af typen MB 422, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x32549) Af typen MB 487, der henføres til 1300-1310, Roskilde, x329810) Af typen MB 547, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x324811) Af typen MB 548, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x329912) Antageligt af typen MB 554-555, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x334313) Af typen MB 556, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x326114) Af typen MB 562, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x325815) Af typen MB 563, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x325316) Af typerne MB 562-563, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x335017) Af typen MB 570, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x325618) Af typen MB 577, der henføres til 1330’ernes Roskilde, x334919) Af typen MB 589, der henføres til 1320’ernes Roskilde, x325520) Af typen MB 592, der henføres til 1320’ernes Ribe, x324921) Måske af typen MB 619, der henføres til 1310-20, Ribe, x325222) Af typen MB 632, der henføres til 1300-1310, Ribe, x324723) Af typen MB 650, der henføres til cirka 1350, Sjælland, x326324-26) Ubestemt dansk penning, cirka 1280-1350, x3342, x3244, x324527) Erik af Pommern, hulpenning, G. 5, x326428-29) Erik 7 af Pommern, kobbersterling, Næstved, G. 7, x3314, x324130-31) Erik 7 af Pommern, kobbersterling, x3348, x325032) Hvid, Malmø, 1448-1513, x324333) Sverige, 1 øre, 1639, Säter, Ahl. 106, stor perf., x332034) Stralsund, senmiddelalderlig witten, x3242OHM 11642010-08-08: FP 8365:1) Penning, Svend Grathe, Slesvig, Hbg. 17, x33802) Penning, Valdemar 2 Sejr, Roskilde, Hbg. 29, x33733) Penning, Af typen MB 422, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x33714) Penning, Af typen MB 488, der henføres til 1310-20, Nørrejylland, x33685) Penning, Antagelig af typen MB 492, der henføres til 1290’erne, Slesvig, x33786) Penning, Af typen MB 606, der henføres til 1310-20, Roskilde, x33797) Penning, Af typerne MB 615-616, der henføres til 1310-20, Roskilde, x33758) Penning, Ubestemt, cirka 1280-1350, x33649) Penning, ubestemt, sammenfoldet, cirka 1280-1350, x337010) Penning, ubestemt, cirka 1320-40, x337411) Penning, ubestemt, cirka 1320-50, x337612) Erik 7 af Pommern, kobbersterling, cirka 1420-40, x3367,13) Erik 7 af Pommern, kobbersterling, cirka 1420-40, x338114) Dansk hvid fra 1400-1500-tallet, x336615) Frederik 1, søsling, 1524, København, G. 57, x33722012-01-05: FP 8874:1. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, Næstved, ca. 1420-40, Galster 7, x3493OHM 11642012-01-17: FP 8877:1. Penning, Nørrejylland, 1320'erne, MB 357, x34542.Penning, Nørrejylland, 1320'erne, MB 361-362, x34713.Penning, Roskilde, 1320'erne, MB 386, x34514.Penning, Roskilde, 1310'erne, MB 512, x34745.Penning, RoskildeNørrejylland, 1310-20'erne, MB 539-546, x34536.Penning, Roskilde, 1310'erne, MB 554-555, x34677.Penning, muligvis Roskilde, 1310'erne, MB 554-555, x34588.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 556, x34569.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 556, x346410.Penning, formentlig Roskilde, 1330'erne, MB 556, x346611.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 562-563, x345712.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 562-563, x347313.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 564-565, x345214.Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 570, x345515. Formentlig pennig fra ca. 1320-1340, x346816. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, sterling, ca. 1400-1420, Næstved, Galster 4, x347517. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, sterling, ca. 1400-1420, Næstved, x347018. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, ca. 1420-1440, x346919.Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, ca. 1420-1440, x3472OHM 11642011-10-17: FP 8884:1. Penning, Roskilde, 1310-20, MB 615, x34072. Frederik 1, 1523-1533, søsling, Malmø, 1525, Galster 63, x3406OKM 11642012-01 : FP 8890:1) Penning, formentlig Valdemar 2 Sejr, 1202-1241, Roskilde, Hbg. 22, x35392) Penning af typen MB 249, der henføres til 1280’erne, Roskilde, x35503) Penning af typerne MB 333-341, der henføres til 1310-20, Roskilde/Nørrejylland, x35284) Penning, antagelig også af typerne MB 333-341, x35495) Penning af typen MB 373, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x35366) Penning af typerne MB 388-393, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x35517) Penning af typen MB 389, x35298) Penning af typen MB 419, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x35469) Penning af typen MB 420, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x352610) Penning af typen MB 452, der henføres til 1300-1310, Nørrejylland, x353411) Penning af typen MB 487, der henføres til 1300-1310, Roskilde, x353112) Penning af typen MB 514, der henføres til 1310-1320, Nørrejylland, x355213) Penning af typen MB 515, der henføres til 1300-1310, Roskilde, x351014) Penning, antagelig også af typen MB 515, x353215-16) Penning af typerne MB 539-546, der henføres til 1310-1330, Roskilde/Nørrejylland, x3533, x353817) Penning af typen MB 547, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x354118) Penning, muligvis af typerne MB 547-549, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x354519-21) Penning af typerne MB 554-555, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x3503, x3527, x354322) Penning af typerne MB 556 eller 558, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x350823) Penning, måske også af typerne MB 556 eller 558, x354024-26) Penning af typerne MB 562-563, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x3505, x3548, x355327) Penning, formentlig af typerne MB 564-567, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x353528) Penning, antagelig af typerne MB 564-565, x355429-30) Penning af typerne MB 556-567, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x3537, x354431) Penning af typen MB 569, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x350432) Penning af typen MB 577, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x353033) Penning af typen MB 650, der henføres til midten af 1300-tallet, Sjælland, x354734) Ubestemt dansk penning, ca. 1280-1350, x354235) Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, Næstved, G. 7, ca. 1420-40, x350736-37) Erik 7 af Pommern, 1396-1439, kobbersterling, ca. 1420-40, x3509, x355538) Frederik 1, 1523-1533, søsling, 1524, Malmø, G. 63, x355639) Ubestemt mønt, 1200-1600-tallet, x350640) Firkantet præget ensidigt blystykke, tegn?, del af større stykke?, x3512OHM 11642011-12-30: FP 8892:1. Penning, Roskilde, 1330'erne, MB 556, x3489OHM 11642012-11-02: FP 9089:1) Valdemar I, penning, Roskilde, Hbg. 6, fragment, x34142) Penning af typen MB 120, der henføres til 1259-1269, Roskilde, x34153) Penning af typen MB 327, der henføres til 1290’erne, Roskilde, x34184) Penning af typen MB 402, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x34105) Penning af typen MB 443, der henføres til 1290’erne, Roskilde, x34016) Penning af typen MB 461, der henføres til 1290’erne, Slesvig, x34197) Penning af typerne MB 547-553, der henføres til 1320’erne, Roskilde, x34128) Penning af typerne MB 556-558, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x34099) Penning af typen MB 558, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x340810) Penning af typerne MB 566-567, der henføres til 1330’erne, Roskilde, x340011) Penning af typen MB 589, der henføres til 1320’erne, Nørrejylland, x341612) Penning, formentlig af typen MB 590, der henføres til 1320’erne, Ribe, x341113) Penning af typen MB 624, der henføres til 1300-1309, Ribe, x342014) Penning af typen MB 650, der henføres til midten af 1300-tallet, Sjælland, x339915) Penning af typen MB 650, der henføres til midten af 1300-tallet, Sjælland, x341716) Dansk penning ca. 1300-1340, x341317) Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, G. 7, ca. 1420-1440, x340318) Perforeret mønt, formentlig Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1440, x3421OHM 11642013-05-06: FP 9526:1. Dansk penning af typen Erik Glipping, 1259-1286, Ribe, MB 219-220 x3578-22. Dansk penning af typen Erik Glipping, 1259-1286, Slesvig, MB 274 x3578-43. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 555 x3572-34. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 556-558 x3570-15. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 564-565 x3578-66. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 566-567 x3570-27. Dansk penning muligvis af typen Christopher II, 1319-1332, Roskilde, MB 569 x3583-38. Dansk penning af typen Christopher II, 1319-1332, Nørrejylland, MB 590-592 x3570-19. Dansk penning af typen Magnus Smek, 1332-1360, Lund, MB 650 x3583-410. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3583-111. Dansk penning, ca. 1286-1360, bukket x3572-412. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3578-713. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3572-514. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3578-515. Dansk penning, ca. 1250-1300, fragment x357316. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3578-117. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3578-318. Dansk penning, ca. 1286-1360 x3583-219. Erik af Pommern, sterling, Næstved, 1405-1420, Galster 4, velbevaret x3583-220. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, 1422, Galster 7 x3583-621. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, 1422, Galster 7 x3583-722. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, 1422, Galster 7 x3583-1023. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, 1422, Galster 7, perforeret, velbevaret x3583-824. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved?, 1422, Galster 7 x3572-125. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435, perforeret x3583-926. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435, bukket x3578-1127. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435 x3583-528. Erik af Pommern, kobbersterling, ca. 1420-1435, perforeret x3578-929. Formentlig Christian I, 1448-1481, hvid, Malmø, Galster 23 x3578-1230. Hans?, hvid, finbestemmelse afventer konservering x3579-1031. Tyskland, Anklam, witten, efter 1387, Jesse 389 x3583-11OHM 11642013-04-24: FP 9536:1. Dansk penning, muligvis Erik 6 Menved, 1286-1319, Ribe, MB 487, x35572. Dansk penning, Christoffer 2, 1319-1332, Roskilde, MB 562, x35583. Dansk penning, ca. 1286-1360, x3560OKM OHM 11642013-05-06: FP 9539:1. Dansk penning, ca. 1286-1360, x4 3563-52. Dansk penning, ca. 1286-1360, x5 3563-53. Uidentificeret middelalderlig mønt, finbestemmelse afventer konservering, x1 3562OKM OHM 11642013-05-06: FP 9549:1. Harald 3 Hen, 1074-1080, Lund, Hbg. 1, omdannet til smykke, påsat nitte, x3567-42. Dansk penning af typen Erik 6 Menved, 1286-1319, Roskilde, MB 422, x35653. Dansk penning af typen Christoffer 2, 1319-1332, Slesvig, MB 634, x35664. Erik 7 af Pommern, 1396-1439, sterling, ca. 1405-1420, Galster 4, x3567-2OKM 11642013 : FP 9863:1. Dansk penning, Christoffer 2, 1319-1332, Saxkøbing, MB 580, x34902. Formentlig dansk penning, ca. 1286-1360, x34503. Christian 1, 1448-1481, hvid, Malmø, Galster 23, x3449OKM OHM 11642018-10-31: Indlevering af 5 detektorfund fra middelalder til danefæbedømmelse.2018-10-31: Indlevering af 3 detektorfund fra yngre germansk jernalder og middelalder til danefæbedømmelse.1990-08-15: Bopladsfund fra sen vikingetid/ældre middelalder (1000-1100) i form af mørke pletter indeholdende trækul, knogler og østersøkeramik.2018-10-31: Indlevering af 1 detektorfund fra middelalder til danefæbedømmelse.2018-11-14: Indlevering af 48 detektorfund fra yngre germansk jernalder og middelalder til danefæbedømmelse.2018-11-14: Indlevering af 8 detektorfund fra middelalder til danefæbedømmelse.2000-12-07: 13 mønter (OHM 1164x1264), heraf 7 nyere småmønter, som udgår.De resterende 6 erklæres Danefæ:1.Valdemar I, Roskilde, HBG 6, lettere fragmenteret (x1264)2. Erik Menved, Roskilde, MB 411, 413 ?, korroderet (x1264)3. Christoffer II, Roskilde, MB 547-49 (x1264)4. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330, ubestemt5. Borgerkrigsmønt, ca. 1280-1330, ubestemt, korroderet6. Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved, Galster 7 (x1264)2006-01-13: 6 mønter FP 7593: Valdermar I, Roskilde (Hauberg tab. II,13); Erik Glipping, Lund (MB 117); Christopher II, Roskilde (MB 565, 580); Dansk sølvmønt c. 1200-1250 m/to huller til påsyning; Erik af Pommern, kobbersterling, Næstved c. 1442 (Galster 7); Regnepenning, Nürnberg, senmid. gennemboret.2000-12-07: 2 mønter (OHM 1164x1236, x1238):1. Erik Menved, Slesvig, MB 501, 508? (x1236)2. Christopher II, Roskilde, MB 540 ?, en side korroderet (x1238)

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/129475/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/129475
Provenance
Creator Museum Vestsjælland
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Herredsbækgård
Temporal Coverage 750 AD - 1066 AD; Vikingetid; CYVX