Dassenloop 5, Hernen, gemeente Wijchen: een inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase

Vervolgonderzoek op 4572372100. Het westelijk deelgebied wordt vrijgegeven vanwege recente verstoring. Het advies is een begeleiding uit te voeren voor bouwwerkzaamheden in het oostelijk deelgebied.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x3j-adar
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-34-250t
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xkk-8aa7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:77614
Provenance
Creator Roodenburg, F.
Publisher Bureau voor Archeologie
Contributor Boer, A. de; Bureau voor Archeologie
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.686 LON, 51.830 LAT); Dassenloop 5; Hernen; gemeente Wijchen; Gelderland