140108-20 Sønderled 1

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1985-04-15: Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat. Modtaget på N01 d. 15/4 1985. Jvf. DJM 2012. Løsfund; senneolitikum. Sønderled 1, Grenå. Sb. 14.01.08-20. Fundet i 1984 af Arne Pedersen. Givet til DJM af finder.En halv flintsegl opgravet i forbindelse med byggearbejde. Den lå i en dybde af 50-60 cm., umiddelbart over et strandsandlag. Registreret d. 28/3 1985. Jens Jeppesen.1985-04-15: Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat. Modtaget på N01 d. 15/4 1985. Jvf. DJM 2012. Løsfund; senneolitikum. Sønderled 1, Grenå. Sb. 14.01.08-20. Fundet i 1984 af Arne Pedersen. Givet til DJM af finder.En halv flintsegl opgravet i forbindelse med byggearbejde. Den lå i en dybde af 50-60 cm., umiddelbart over et strandsandlag. Registreret d. 28/3 1985. Jens Jeppesen.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/115416/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/115416
Provenance
Creator Museum Østjylland
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Sønderled 1
Temporal Coverage 2350 BC - 1701 BC; Stenalder; AYSX