Getuigen Verhalen, Oorlogsliefdekind, soldatenkinderen, interview 01

Geïnterviewde 01 is kind van een Nederlandse militair en een Indonesische moeder, verwekt na de koloniale oorlog 1946-1949 in Indonesië. De geïnterviewde is geboren in Semarang, Java.

De moeder werkt in de kazerne in de keuken en als wasvrouw. De vader van de geinterviewde is gelegerd in de buurt van Semarang als Nederlandse militair. Als de moeder na een jaar in verwachting raakt, vertrekt zij uit schaamte voor haar omgeving naar Djakarta om de zwangerschap te volbrengen en te bevallen. Na de bevalling keert zij terug naar Semarang. Maar dan is de vader al vertrokken met onbekende bestemming, zonder zijn kind te zien. De moeder krijgt bij de kazerne wel naam en adres van haar geliefde in Nederland. De moeder gaat weer in de kazerne werken, een oudere vrouw in de kampong zorgt overdag voor haar kind. De geinterviewde heeft geen geboorteakte en geen officieel geregistreerde naamgeving.

De moeder brengt haar kind naar het weeshuis van de Franciscanen als haar kind rond twee jaar oud is. De geinterviewde denkt dat zijn moeder hem daarheen heeft gebracht voor zijn eigen veiligheid en om hem een goede toekomst te geven. Het is voor Nederlandse nakomelingen een moeilijke tijd in Indonesie. Als de geinterviewde zijn moeder later in de kampong bezoekt, 1 x per maand, wordt hij vaak uitgescholden voor Londo en Buleh.

De geinterviewde kijkt niet terug op zijn jeugd bij de Franciscaner broeders als slecht, maar wel als eenzaam. Hij kreeg onderdak, kleding, opvoeding en scholing. Hij wil niet ondankbaar lijken, omdat hij daar veel aan te danken heeft.

In december 1965 vertrekt de geinterviewde met zijn jongere halfbroertje X (ook verwekt door een Nederlander en opgegroeid in het weeshuis) en zijn boezemvriend X (eveneens weeshuiskind) naar Nederland samen met de broeders Franciscanen, die Indonesië definitief verlaten. De geinterviewde mag kort afscheid nemen van zijn moeder, de dag voor zijn vertrek. De hele tijd dat zij bij elkaar zijn, huilt ze. En zij overhandigt hem een foto van zijn vader als jonge militair, en zijn naam ‘X’ en voormalige adres in X in X.

Ze worden een aantal maanden ondergebracht in een opvangpension en vervolgens in een kindertehuis. Van daaruit worden pleeggezinnen voor gezocht. De geinterviewde ziet jarenlang zijn moeder niet terug. Hij weet weinig van haar, en al helemaal niets over zijn vader. Zijn Indische pleegmoeder gaat op zoek naar zijn vader. Uiteindelijk achterhaalt zij vader X en schrijft hem een brief. Maar deze ontkent het vaderschap en beweert dat een vriend van hem de vader is. De zus van zijn vader neemt het voor de geinterviewde op en stelt voor om een onderzoek te doen, maar X zelf wil daar niets van weten. Hij wil geen contact. De geinterviewde is zo gekwetst, dat hij nooit meer toenadering heeft gezocht.

Uiteindelijk krijgt de geinterviewde jaren later wel weer contact met zijn moeder in Indonesië. Er zijn veel dingen uit zijn verleden waar zij niet over kan praten. De geinterviewde blijft af en toe het onderwerp aansnijden, maar zij laat maar zeer summier informatie los. Maar de geinterviewde is blij dat hij toch weer familie heeft. Een paar jaar geleden is zijn moeder overleden. Met zijn Indonesische halfbroers blijft hij het contact onderhouden.

Projectbeschrijving 'Oorlogsliefdekind' Tijdens de dekolonisatie-oorlog met Indonesië onderhielden Nederlandse militairen contacten met de lokale bevolking, en dus ook met Indonesische meisjes. Regelmatig werden, vaak onbedoeld, uit deze verhoudingen kinderen geboren. Na de onafhankelijkheidsoverdracht in 1949 keerden de troepen terug naar huis. Een onbekend aantal Nederlands-Indonesische kinderen bleef achter bij hun moeder in het nieuwe Indonesië.

Voor het project Oorlogsliefdekind zijn 18 Oral History interviews met vaders, moeders en de betreffende kinderen gedeponeerd bij DANS.

De datasets van deze geïnterviewden bestaan uit audiovisuele interview opnames, de bijbehorende transcripties en eventueel aanvullende data zoals brieven, persoonlijke en officiële documenten, foto's en persoonlijk filmmateriaal van de geïnterviewde.

Zie voor meer informatie de link naar de volledige projectbeschrijving met alle bijbehorende interviews verderop op deze pagina.

English summary: Oorlogsliefdekind (Warlovechild) is a crossmedia project that consists of oral history interviews, a website in Dutch, Indonesian and English (www.oorlogsliefdekind.nl & www.warlovechild.org) and several media productions in cooperation with the Dutch broadcasters NPS, VPRO and the Digital Channel. A documentary Tuan Papa is produced for broadcast on Dutch and Indonesian television.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xyk-fww5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jga-iqe
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41362
Provenance
Creator Stichting Oorlogsliefdekind © - Hellwig, Jean / Wietsma, Annegriet
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Annegriet Wietsma; Stef Scagliola; Jean Hellwig
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/MS Word; video/MPEG4
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland / The Netherlands; Indonesië / Indonesia; Nederlands Indië / Dutch Indies