Mökkibarometri 2003

PID

Kesämökkien omistajilta kysyttiin kesämökin sijaintiin, käyttöön, varustukseen, etätyöhön, viihtyvyyteen, vesi- ja jätehuoltoon, palveluihin, ostosten tekemiseen ja muuhun rahankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Vapaa-ajan asunnon käyttöä koskevia kysymyksiä olivat mm. matkan pituus ja matka-aika asunnolle, pääseekö autolla pihaan, asunnon sijainti sekä soveltuvuus ympärivuotiseen käyttöön. Käyttöä kuvaavat myös tiedot kuukausittaisista käyttövuorokausista viimeisten 12 kk ajalta ja yöpyneiden henkilöiden lukumäärä. Vastaajilta tiedusteltiin myös halukkuutta vuokrata vapaa-ajan asuntoa ulkopuolisille. Lisäksi kysyttiin asunnon käytön lisääntymistä tai vähentymistä viimeisten 12 kk aikana sekä arviota käytön muutoksista tulevien 12 kk aikana. Kysyttiin myös, onko joku kotitalouden jäsenistä käynyt töissä vapaa-ajan asunnolta, tehnyt siellä ansiotyötä ja olisiko vastaaja itse halukas tekemään etätyötä vapaa-ajan asunnossa. Vapaa-ajan asunnon varustukseen liittyivät kysymykset pinta-alasta, sähköistyksestä, lämmitystavasta ja asunnolla olevista varusteista. Lisäksi kysyttiin majoituskapasiteettia, onko tehty parannuksia viimeistein 12 kk aikana tai tullaanko parannuksia tekemään seuraavien 12 kk aikana. Lisäksi pyydettiin kouluarvosana vapaa-ajan asunnon päärakennuksen kunnosta. Vesihuollosta kysyttiin miten juoma- ja ruokavesi hankitaan ja mistä pesuvesi otetaan. Jätehuoltoa käsiteltiin kysymällä miten saunan jätevedet käsitellään, millainen käymälä on ja miten jätehuolto on hoidettu. Palveluista tiedusteltiin mm. matkaa lähimpään ruokakauppaan, päivittäistavarakauppaan, terveyskeskukseen, kirjastoon, postiin, bussipysäkille ja postilaatikolle. Kysyttiin myös onko vastaajalla tai muilla kotitalouden jäsenillä suunnitelmissa muuttaa virallisesti vapaa-ajan asunnon sijaintikuntaan seuraavien kolmen vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin kuinka tyytyväinen vastaajan kotitalous on ollut vapaa-ajan asunnon lähiseudun tarjoamiin erilaisiin palveluihin. Tiedusteltiin myös onko vastaaja kiinnostunut ostamaan erilaisia palveluita vapaa-ajan asunnon lähiseudulta. Vastaajilta kysyttiin ostavatko he yleensä päivittäistavarat sekä muut tavarat ja palvelut vakituisen asuinkunnan kaupasta/yrityksestä, menomatkalla olevasta kaupasta/yrityksestä vai vapaa-asunnon sijaintikunnan kaupasta/yrityksestä. Rahankäyttöä koskevia kysymyksiä olivat mm. kotitalouden keskimäärin kuluttama rahamäärä asunnolla vietettyä vuorokautta kohti sekä paljonko rahaa on viimeksi kuluneiden 12 kk aikana käytetty rakentamiseen ja korjaamiseen, muihin tavaroihin ja vapaa-ajan palveluihin. Lisäksi tiedusteltiin vapaa-ajan asuntoon kohdistuvien kiinteistöveron, yksityistiemaksujen, pienvenesatama- tai laiturimaksujen, jätehuoltomaksujen, sähkömaksujen, talous/jätevesimaksujen ja puhelinmaksujen suuruutta vuodessa. Taustamuuttujia olivat mm. kotitalouden koko ja tulot, vakituisen ja vapaa-ajan asunnon sijaintimaakunta ja vapaa-ajan asunnon valmistumisvuosi.

The survey focused on leisure-time housing in Finland. The main themes pertained to the use of the free-time residence, its amenities, waste disposal, the use of local services in the municipality where the free-time residence was located, and expenditure. Leisure-time housing is an important phenomenon in Finland and represents a significant part of domestic tourism. In this survey, the term "free-time residence" refers to rural recreational residences (holiday homes, cottages) mainly used during weekends and holidays, particularly in summer. The use of the residence was charted with questions on the distance between the free-time residence and permanent residence, the location of the free-time residence, its suitability for year-round habitation, the number of days the residence had been used each month in the last 12 months, as well as the number of people who had spent nights there. Willingness to rent out to other people and changes in the use of the residence were investigated. In addition, the respondents were asked whether a household member had commuted to work from or worked at the free-time residence, and whether they themselves were willing to do remote work there. Questions related to amenities covered floor space, access to electricity, heating, and various types of facilities in the free-time residence. Accommodation capacity, improvements made in the last 12 months and planned improvements were charted. In addition, the respondents were asked to rate the overall state of the main building. Water supply was investigated by asking the respondents how they obtained drinking, cooking, and washing water. In view of waste disposal, they were asked how they dealt with waste water from the main building and the sauna, what type of toilet they had, and how the waste disposal at the free-time residence was organised in general. Related to services, the respondents were asked about the distance to the nearest grocery store, health centre, library, post office, bus stop, and post box. Plans of any household member to officially move to the municipality where their free-time residence was located in were canvassed, as well as satisfaction with various services available in the proximity of the residence and willingness to buy various services. In addition, the respondents were asked whether they usually bought groceries and other goods and services from a store/company located in their municipality of residence, along the way, or in the municipality their free-time residence was located. A number of questions explored expenditure. The respondents were asked about the average amount of money used per day spent at the free-time residence, and the amount of money used in building or repairing, other goods (e.g. fuel, furniture, gardening tools), and leisure time services in the last 12 months. In addition, the annual amount of various user charges related to the free-time residence (e.g. real property tax, private road fees, harbour and quay dues, and waste collection, electricity, waste water, and telephone charges) was examined. Background variables included household size, household income, the year when the free-time residence had been constructed, and the region where it was located.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
PID http://hdl.handle.net/10138/260557
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-237-7
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6d6f30e989cb1795603329ce5f6b7320aa3792310eacf21d4dd80f89d35f932d
Provenance
Creator Nieminen, Markku
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2015
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland