Alphen aan den Rijn - Albaniana 1985-1986 Opgravingen in en rondom het castellum

In 1985 vond n.a.v. nieuwbouw een opgraving plaats op de hoek van de Castellumstraat met de Stevinstraat en in de Julianastraat. Er zijn in totaal twee werkputten aangelegd. Hierbij zijn wanden en vloerdelen van de centuriowoning van een soldatenbarak uit de tijd van Claudius aangetroffen. In 1986 is een werkput aangelegd in de Paradijslaan. Behalve enkele Romeinse kuilen zijn hier vooral middeleeuwse sporen aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xv5-efpv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-70r-6pj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:31918
Provenance
Creator Bogaers, J.E.; Haalebos, J.K.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Polak, M.; Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Provinciaal-Romeinse Archeologie
Publication Year 2007
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language German
Resource Type Dataset
Format dbase; wordperfect; jpg
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.662 LON, 52.129 LAT); Alphen aan den Rijn; Castellumstraat; Stevinstraat; Julianastraat