DDI-kuvailu: Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2000: syksy DDI description: Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2000: Autumn Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2000: syksy Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2000: Autumn Suomalaisten turvallisuuspoliittisten mielipiteiden kehitys 1990-luvulla

Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteina olivat mm. kansalaisten käsitykset ulkopolitiikan hoidosta ja rauhanturvaamisesta. Vastaajalta kysyttiin myös henkilökohtaista mielipidettä suomalaisten osallistumisesta kriisinhallintaan, sotilaallisesta liittoutumisesta, aseellisesta maanpuolustuksesta, puolustusvoimille myönnettävistä varoista sekä Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen vaikuttavista ilmiöistä. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikäryhmä, sosiaaliryhmä, koulutus, asuinpaikka ja asuinalue.

In the survey, Finnish citizens' views on, for example, participation in peace-keeping and peace enforcing operations, and how well the country has succeeded in its foreign policy. Views on Finland's participation in crisis management operations of the EU, military alliances, and Finnish Defence Forces funding were studied. Background variables included, among others, the respondent's gender, age, economic activity, education level, household gross income, number of household members, household composition, region and province of residence, which political party the respondent would vote for if the parliamentary elections were held at that time, and which party had voted for in the 1999 parliamentary elections.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1173
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a3d5ff0b7a31abb46df670f3eee3a90d0bb5bc3666ddb68610815655e257ef60
Provenance
Creator Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS); Advisory Board for Defence Information (ABDI)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2001
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland