Maahanmuuttajat Kaakkois-Suomessa 2003

Maahanmuuttajat Kaakkois-Suomessa 2003 -kysely selvittää pienille paikkakunnille asettuneiden maahanmuuttajien kotoutumista, työllistymistä sekä integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Aluksi vastaajilta tiedusteltiin taustatietoina sukupuolta, syntymävuotta, kansalaisuutta sekä esimerkiksi oleskelun pysyvyyttä, maahanmuuton perusteita ja siviilisäätyä. Seuraavaksi tiedusteltiin koulutuksesta ja työkokemuksesta. Vastaajat ilmoittivat kotimaassaan suoritetun koulutuksen, työkokemuksen ennen Suomeen muuttoa, Suomessa suoritetun koulutuksen, kielitaitonsa ja elämäntilanteensa. Lisäksi vastaajat muun muassa arvioivat mahdollisia syitä työttömyydelle ja sitä, vastaako nykyinen työpaikka heidän koulutustaan, ovatko he viihtyneet työyhteisöissään ja kuinka paljon työvoimatoimiston palveluilla oli merkitystä työpaikan löytämisessä. Kokemuksia suomalaisesta yhteiskunnasta selvitettiin tiedustelemalla esimerkiksi, mitkä olivat vaikeimmat Suomessa kohdatut asiat, mitkä asiat olivat helpottaneet sopeutumista, oliko vastaaja kokenut syrjintää, ja oliko syrjinnästä tai rasismista tehty ilmoitus viranomaisille. Seuraavaksi selvitettiin lyhyesti vapaa-aikaa ja harrastuksia. ESR-rahoitteista Kaakkois-Suomen Majakka -hanketta on toteutettu Helsingin yliopiston, Työväen Sivistysliiton ja Kotkan työvoimatoimiston yhteistyönä vuodesta 2002 alkaen. Hanke kuuluu Equal-yhteisöaloitteen rasismin ja syrjinnän vastaiseen toimenpidekokonaisuuteen. Koko laajan hankkeen tarkoituksen on ollut tutkia ja mallintaa maahanmuuttotyötä pienillä paikkakunnilla. Kyselylomakkeet olivat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, kansalaisuus, siviilisääty ja Suomeen muuttovuosi.

The survey studied integration, education, employment, and language skills of immigrants living in less densely populated areas in Finland. The survey was part of the project 'Kaakkois-Suomen Majakka' funded by the European Social Fund and carried out by the University of Helsinki, Kotka Employment Office and Workers' Educational Association WEA. The project aimed to develop integration and training models suitable for small, dispersed immigrant populations. The respondents were asked about the permanence of their stay in Finland, intention to apply for Finnish citizenship, and reasons for moving to Finland. Education/training and work experience before and after immigration to Finland were charted. Foreign language skills were studied with questions relating to the ability to speak Finnish or Swedish and other languages. Further questions investigated economic activity and occupational status of the respondents, factors making it difficult or easier for them to find a job, use of language skills in their work, and whether their work was commensurate with their qualifications. The respondents also evaluated the usefulness of employment office services and whether they liked their current working environment. Integration into Finnish society was studied next. Questions covered the most important actors helping the respondents to integrate, experiences of racism or discrimination, and whether the respondents had reported the racism to authorities. Opinions on whether their municipality of residence offered enough free-time opportunities were charted. The respondents were also asked whether they participated in any voluntary/civic organisations. Background variables included the respondent's gender, year of birth, country of origin, nationality, degree of urbanity of the municipality of residence, year of immigration to Finland, marital status, number of children aged under 18, and native language.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2541
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ed1f29a583a70f2a46fd0b481acee88d487345392a339500da6f4246f4d0d01c
Provenance
Creator Rouhiainen, Vesa
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Kaakkois-Suomi; Etelä-Savo; Kymenlaakso; Finland; Southeast Finland; Southern Savonia; Kymenlaakso; Suomi; Finland