Geologisk ordlista

DOI

Multilingual terminology glossary containing terms from the geological field. The glossary contains 1745 terms in Swedish, some of the terms have been translated to Russian, Spanish, German, Finnish, Norwegian, Danish, French and English.

Flerspråkig terminologisamling som rör geologiska termer. Samlingen innehåller 1745 termer på svenska. Somliga termer är översatta till ryska, spanska, tyska, finska, norska, danska, franska, och engelska

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=effdb1b95eab2997f9a757b9f41a9d3ee5d110c12e6774086a17093a2b18a211
Provenance
Creator Swedish Centre for Terminology TNC; Tekniska nomenklaturcentralen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Geology; Geosciences; Geospheric Sciences; Humanities; Natural Sciences