030404-24 Grevinge

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1874 : Ved Rydningen af en Høj er fundet en stensat Kiste af Mandslængde i Retningen V-Ø, der endnu saas bevaret i 1874. Den skulde have indeholdt ubrændte Ben, hvorved var fundet en Bronzenaal af denne Form: [skitse af Bronzenål].1874 : Ved Rydningen af en Høj er fundet en stensat Kiste af Mandslængde i Retningen V-Ø, der endnu saas bevaret i 1874. Den skulde have indeholdt ubrændte Ben, hvorved var fundet en Bronzenaal af denne Form: [skitse af Bronzenål].

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/104365/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/104365
Provenance
Creator Museum Vestsjælland
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Grevinge
Temporal Coverage 3950 BC - 501 BC; Oldtid