eMielipide 2019

DOI

Aineisto eMielipide 2019 käsittää kahdeksalla kyselykierroksella kerättyjä mielipidemittauksia ja eduskuntavaaleihin liittyviä näkemyksiä toistuvasti samoilta vastaajilta. Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien aikaan kerätyssä aineistossa tarkastellaan vastaajien näkemyksiä politiikasta ja näkemyksien muuttumista niin vaaleja lähestyttäessä kuin vaalien jälkeenkin. Tehdyllä kyselyllä on pyritty hahmottamaan kansalaisten poliittista osallistumista ja äänestyskäyttäytymistä. Kyselyiden pohjalta luotiin myös Suomen täysi-ikäistä väestöä edustava verkkopaneeli nimeltä Kansalaismielipide. Verkkopaneeli on osa kansallisen yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuuria (FIRIPO). Alussa kartoitettiin vastaajan äänestyskäyttäytymistä, eli aikooko vastaaja äänestää, ja jos aikoo, niin mitä puoluetta on suunnitellut äänestävänsä. Kysyttiin, saako vastaaja tietoa vaaleista esimerkiksi television, radion, lehtien vai Internetin kautta, ja miten usein vastaaja seuraa eri medioita. Osallistujilta kysyttiin poliittisista asenteista ja mielipiteistä sekä luottamuksesta erilaisia poliittisia instituutioita kohtaan. Lisäksi osallistujilta kysyttiin luottamuksesta kuvitteellisiin kansanedustajiin, mikäli media olisi uutisoinut heistä epäsuotuisalla tavalla. Taustamuuttujia aineistossa ovat vastaajan ikä, sukupuoli, koulutustaso, elämäntilanne, äidinkieli, vaalialue ja maakunta.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1111/1467-9477.12221
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020102387616
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3737a9068ba0e0921516f797f7d18afdb6c32cbfa91011fc0a91f9660b06874c
Provenance
Creator The Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Suomi; Suomi