Municipal Treatment of Gambling Addicts 2006: Municipalities

DOI

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntien käytäntöjä rahapeliongelmaisten hoidossa. Ensimmäisenä kyselyssä tiedusteltiin, missä palveluissa kunnassa käsitellään peliongelmia ja onko kunnassa erityinen palvelupiste, johon peliongelmista kärsivät tai heidän läheisensä ohjataan. Kysyttiin myös, miten peliongelmaiset ihmiset huomioidaan kunnan palvelujärjestelmässä, miten peliongelmaisten hoitoon liittyvää osaamista hankitaan ja mitä tarpeita kunnalla on peliongelmaisten hoitoon liittyvän osaamisen kehittämiseen. Lisäksi haluttiin tietää, miten kunnassa kiinnitetään huomiota rahapeliongelmien ehkäisyyn ja hoitoon ja kuinka usein kunnan palveluissa kohdataan peliongelmaisia. Taustatietoina olivat vastaajan asema kunnassa, lääni ja kunnan asukasmäärä. Lopuksi tiedusteltiin vielä, mihin palvelupisteeseen kyselyn liitteenä ollut palvelupisteille suunnattu lomake toimitettiin.

The aim of this survey was to chart the treatment of gambling addicts in Finnish municipalities. The respondents were asked to name municipal services addressing gambling problems and indicate if there was a special service point for gambling addicts or their relatives in their municipality. Some questions pertained to taking gambling addicts into account in the municipal service system, acquiring the know-how on the treatment of gambling addicts, and the need to increase that know-how. In addition, views on the prevention and treatment of gambling problems were probed, as well as the frequency of gambling addicts turning up in municipal services. Background variables included respondent's status and activity sector in the municipality, province, size of municipality, and to which service point the service point form attached to the questionnaire was forwarded.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2254
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2254
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=59a5ed4830284e5470ff8eea4be362555d5f17d0c4c10d24119ebdc526f97b91
Provenance
Creator Sosiaali- ja terveysministeriö; Ministry of Social Affairs and Health
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland