Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου

DOI

Περιέχει 13 συνεντεύξεις - αφηγήσεις ζωής με πρώην εργάτες και εργάτριες, συνδικαλιστές και υπαλλήλους της Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου. Η Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου ήταν το μεγαλύτερο εργοστάσιο του Βόλου από το Μεσοπόλεμο μέχρι τη δεκαετία του 1960. Η έρευνα αποσκοπούσε στην καταγραφή της εμπειρίας της εργασίας από άντρες και γυναίκες εργαζόμενους.

Non-probability: Availability

Face-to-face interview

Identifier
DOI https://doi.org/10.17903/FK2/XJ7ZFD
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=577f9ca97c3e7a3cbb1be28665ee7f9eedae99882adee25b2272c2cee2764a73
Provenance
Creator Βαν Μπούσχοτεν, Ρίκη; Ασπράκη, Γαβριέλα; Κονταξή, Τασούλα
Publisher Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet
Publication Year 2022
OpenAccess true
Representation
Language Greek, Modern (1453-); Greek
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Βόλος; Greece