Düben Collection Database Catalogue

DOI

The Düben Collection Database Catalogue (DCDC) is a digitised catalogue presenting metadata and scanned facsimiles of the Düben Collection, a large and important collection of musical manuscripts and prints from the 17th and early 18th centuries. DCDC contains about 2,300 musical works in manuscript, mostly hand writings of liturgical vocal and instrumental music, and some 25 prints. The collection was obtained by the leaders of the Swedish Royal Court Orchestra during the Swedish Empire Period [1611-1721] and was donated to Uppsala University in 1732 by Anders von Düben. The position of Court Musician was held by various members of the Düben family from 1640 to 1718. Gustav Düben the Elder (1628-1690) is generally regarded as the main assembler of the collection, which contains works by more than 300 composers from Germany, Italy, France, Poland, England, the Baltic countries and Sweden, beside a large number of anonymous works. The Collection remained untouched for a long time and was therefore intact from the time of the donation. It includes a large amount of vocal music by Buxtehude and many other German church musicians. The collection reflects the musical life in the cities around the Baltic Sea, but it also includes many pieces of Italian, English and French music. French opera repertoire from Lully's time is the biggest profane part of the collection. DCDC is a dynamic and open resource. It will be continuously updated with new data, representing the state of the art of relevant research. The Catalogue is managed by the Department of Musicology at Uppsala University. Purpose: The aim of the Düben Collection Database Catalogue is to provide a searchable database for the collection.

Düben Collection Database Catalogue (DCDC) är en digitaliserad katalog som presenterar metadata och skannade faksimil av Dübensamlingen, en stor och viktig samling av musikaliska handskrifter och tryck från 1600-tal och början av 1700-talet. DCDC innehåller ca 2300 musikaliska verk i handskrift och ca 25 tryck, vilka huvudsakligen utgörs av liturgisk vokal- och instrumentalmusik. Samlingen anskaffades av det svenska hovkapellets ledare under stormaktstiden och donerades till Uppsala universitetsbibliotek 1732 av Anders von Düben. Hovkapellmästartjänsten innehades av olika medlemmar av släkten Düben från 1640 till 1718. Gustav Düben d.ä. (1628-1690) betraktas som huvudansvarig för insamlingen, som innehåller verk av mer än 300 kompositörer från Tyskland, Italien, Frankrike, Polen, England, Baltikum och Sverige, förutom en stort antal anonyma verk. Samlingen låg länge orörd och är därmed intakt från den tid då den donerades. Den innehåller en stor mängd vokalmusik av Buxtehude och av många andra nordtyska kyrkomusiker. Den speglar musiklivet i städerna kring Östersjön, men den har också starka inslag av italiensk musik och även av engelsk och fransk. Fransk operarepertoar från Lullys tid är den största profana delen av samlingen. DCDC är en dynamisk och öppen resurs. Den kommer att uppdateras kontinuerligt med nya data, som representerar relevant forskning. Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet ansvarar för katalogen. Syfte: Syftet med Düben Collection Database Catalogue är att tillhandahålla en sökbar databas för samlingen.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c9a137ffcb3ddf378f2347d1173274341a5cb2fc118013effac0ea7507d30aa4
Provenance
Creator Kjellberg, Erik
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2012
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Fine Arts, Music, Theatre and Media Studies; History; Humanities; Music
Spatial Coverage Sweden; Sverige; Estonia; Estland; France; Frankrike; Italy; Italien; Latvia; Lettland; Lithuania; Litauen; Poland; Polen; United Kingdom; Storbritannien; Germany; Tyskland