Yle Uutisten kysely presidentin valtaoikeuksista, tammikuu 2009

Kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä tasavallan presidentin toimivallasta. Kysymykset käsittelivät mm. ulkopolitiikan johtamista, puolustusvoimien ylipäällikkönä toimimista, pääministerin valitsemista, eduskunnan hajottamista ja hallituspohjasta päättämistä. Kysyttiin myös presidentin nimitysoikeuksista, vankien armahtamisesta ja EU-politiikan johtamisesta. Lisäksi pyydettiin mielipidettä presidentin oikeuksista lakeja säädettäessä, itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton vieraista päätettäessä, arvo- ja kunniamerkkejä myönnettäessä sekä valtiovierailujen emäntänä/isäntänä toimimisesta. Taustamuuttujina kyselyssä olivat puoluekanta, sukupuoli, syntymävuosi, asuinmaakunta, koulutus, ammatti/asema, talouden elinvaihe, kotona asuvien lasten iät, talouden koko ja talouden tulot.

The survey polled public opinion on the powers of the President in Finland. The questions charted topics such as leading foreign policy, acting as the Commander-in-Chief of the Finnish Defence Forces, selecting the Prime Minister, dissolving the Parliament, and deciding on the main parties in the Government. Views were also probed on the right of appointment, pardoning of prisoners, and leading EU policy. In addition, the respondents were asked to give their opinions on the rights of the President in connection to legislating, deciding on the guests invited to the Independence Day reception held in the Presidential Palace, awarding badges and decorations, and hosting state visits. Background variables included the respondent's party preference, gender, year of birth, region of residence, education, occupational status, household composition, age of children living at home, household size and household income.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Other sampling procedureOther

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2436
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=d433dcbab34afc190093375d9bbf8d9fef6a6dff108929f73ff4cd68dd6cf7fd
Provenance
Creator Yle Uutiset; Taloustutkimus Oy; Ainola, Olli
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland