060106-78 Pellegaard

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1881 : En øde med Skov, Krat og Enebærbuske bevoxet Skrænt ned imod Grønnedal. I denne Mark er der et Gravsted, som i Et og Alt ligner Graven ved Bakkegaard i Østerlarsker [060405-1A, en røse]. Det er imidlertid udgravet, af hvem vides ikke. Trods megen Søgen har jeg dog ikke kunnet finde flere Gravsteder her.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/894/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/894
Provenance
Creator Bornholms Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Pellegaard
Temporal Coverage 1700 BC - 375 AD; Oldtid