Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015

Tutkimuksessa selvitettiin luottamusta hyvinvointivaltion tulevaisuuteen sekä Euroopan unionin roolia sosiaalipolitiikassa ja sosiaalietuuksissa. Tutkimuksen toteutti Vision Europe Summit -yhteenliittymä, joka koostuu seuraavista asiantuntijaryhmistä, säätiöistä ja rahastoista: vuoden isäntäorganisaatio Bertelsmann Stiftung (Gütersloh) sekä Bruegel (Brussels), Calouste Gulbenkian Foundation (Lisbon), Chatham House (London), Compagnia di San Paolo (Turin), Jacques Delors Institute (Paris) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Helsinki). Vastaajilta tiedusteltiin, miten hyvin he uskoivat julkisten hyvinvointipalveluiden ja sosiaalietuuksien täyttävän kansalaisten tarpeet vuonna 2050. Kysyttiin myös, miten nämä palvelut tulisi rahoittaa, jos nykyiset verot ja sosiaaliturvamaksut eivät riitä niiden ylläpitämiseen. Lisäksi tiedusteltiin mielipidettä hyvinvointivaltion palvelujen laadusta ja tulevaisuuden tavoitteista sekä Euroopan unionin roolista suhteessa kansallisiin hyvinvointijärjestelmiin. Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, tuloluokka ja poliittinen suuntautuneisuus.

The cross-national survey studied public confidence in the future of the welfare state, individual readiness to contribute, the aims of the welfare state, and the role the EU should play with regard to national welfare systems. The survey was fielded in eight European states: Finland, Belgium, France, Italy, Poland, Portugal and the UK. It was commissioned by the Vision Europe Summit, a consortium of European foundations and think tanks, including Bertelsmann Stiftung (Gütersloh), Bruegel (Brussels), Calouste Gulbenkian Foundation (Lisbon), Chatham House (London), Compagnia di San Paolo (Turin), Jacques Delors Institute (Paris) and the Finnish Innovation Fund Sitra (Helsinki). First, the respondents were asked whether they thought that in the year 2050, the welfare system in their country would cover the needs of citizens in health care, pensions, support for the unemployed, child care, care for the elderly, and education and training. They were asked whether in the case that taxes and social security contributions were not sufficient to maintain the current level of public welfare, they would prefer to increase taxes and contributions to maintain the level, or to keep the taxes and contributions at the current level and reduce the level of public welfare. Opinions were charted on the importance of different fields of the welfare system, for example, guaranteeing health care for all citizens or guaranteeing income and appropriate living standards. One theme pertained to how welfare services and benefits were governed. Finally, views were probed on what kind of role the EU should play, for instance, should the EU set minimum standards for social protections in all EU member states. Background variables included the respondent's gender, age, self-placement on the left-right scale, and net monthly income of the household.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI)Interview.Telephone.CATI

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)Interview.Telephone.CATI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3077
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=32138eb8c2fff0760f503523b254548f5378fc5fe85c3b77b2864296946e4ed1
Provenance
Creator Vision Europe Summit. Bertelsmann Stiftung; Vision Europe Summit 2015, c/o Bertelsmann Stiftung
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2016
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Belgia; Ranska; Saksa; Italia; Puola; Portugali; Iso-Britannia; Finland; Belgium; France; Germany; Italy; Polan; Portugal; United Kingdom; Suomi; Belgia; Ranska; Saksa; Italia; Puola; Portugali; Iso-Britannia; Finland; Belgium; France; Germany; Italy; Poland; Portugal; United Kingdom