Plangebied Steektermolen, Steekterweg 31 in Alphen aan den rijn, gemeente Alphen aan den Rijn

Tijdens de begeleiding is alleen een in de 20e eeuw gedempte kavelsloot aangetroffen. Tijdens de archeologische begeleiding zijn geen oudere archeologische sporen en resten aangetroffen in het plangebied, die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan de Steektermolen of de limesweg. Op basis hiervan is vastgesteld dat er geen behoudenswaardige archeologische vindplaats aanwezig is in het plangebied.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-27b-k9mg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ym0v-yi
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69730
Provenance
Creator Warning, S.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.698 LON, 52.110 LAT); Gemeente Alphen aan den Rijn; Alphen aan den Rijn; Steektermolen, Steekterweg 31; Provincie Zuid-Holland