Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview 04

De geïnterviewde heeft vanwege zijn werk op het station in Meppel diverse transporten van Joden langs zien komen. Tevens heeft hij de deportatie van Joden uit Meppel meegemaakt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z8a-dw26
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xxy-2kb
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41728
Provenance
Creator Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Dennis de Lange, onderzoeker en interviewer
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format audio/mp3; text/word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Meppel