Archeologische begeleiding aan de Bakenessergracht 51 in Haarlem Zuidnederlandse Archeologische Notities 312

In het kader van de renovatie van een woonhuis aan de Bakenessergracht nr. 51, heeft de VUhbs op 21 januari 2014 enkele graafwerkzaamheden archeologisch begeleid. Inpandig werden enkele smalle funderingssleuven tot ca. 0,7 m onder het maaiveld uitgegraven, waarbij ophogingslagen, waterputten en een muurfundering werden aangetroffen. De muurfundering betreft mogelijk het restant van een 14e-/15e-eeuwse perceelschafscheiding of structuur op het achtererf. De waterputten zijn respectievelijk in de 15e/16e eeuw en de 16e-18e eeuw op het achtererf aangelegd en in de 18e/19e eeuw gedempt. In de jaren ’30 van de 20e eeuw raakte het achtererf volledig bebouwd nadat men op dit adres een pakhuis inrichtte.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zjh-q46y
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-np-re7u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76450
Provenance
Creator Hoogendijk, T
Publisher VUhbs archeologie
Contributor VUhbs archeologie
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.641 LON, 52.382 LAT); Noord-Holland; Haarlem; Bakenessergracht 51