Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe-Sweden (SHARE-Sweden)

DOI

SHARE (Survey of Health Ageing and Retirement in Europe) is a multidisciplinary, cross-national and longitudinal survey measuring how health, economic and social living conditions of Europeans aged 50+ is changing over time. SHARE is a major source for ageing research in Europe and throughout the world, including anonymised longitudinal and cross-sectional data of more than 140.000 individuals over the age of 50. SHARE is based on individual, computer-aided personal interviews and six waves have been carried out so far. Currently SHARE includes 28 countries, including Sweden. For more information about SHARE data: http://www.share-project.org/data-documentation.html

Undersökningen om hälsa, åldrande och pensionering i Europa (SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) är en tvärvetenskaplig intervjubaserad undersökning om hälsa, åldrande och pensionering som idag genomförs i 28 europeiska länder. Studien baseras på intervjuer med personer över 50 år och har hittills omfattat 8 vågor av datainsamling och totalt har mer än 140 000 individer i Europa medverkat, bl.a. i Sverige. Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen och att öka kunskapen om hur äldres levnadsvillkor förändras i olika europeiska länder. Undersökningen fokuserar på frågor om arbetskraftsutbud, försörjningsmöjligheter, sociala förhållanden, familjenätverk samt fysisk och psykisk hälsa. För mer information om SHARE-data: http://www.share-project.org/data-documentation.html

Probability

Sannolikhetsurval

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=05a436128d0701ff14a4967e17e55e696f608481823ddcadbe47d34747f88dfd
Provenance
Creator Malmberg, Gunnar; Stattin, Mikael; Fors, Filip; Olofsson, Jenny
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Medicine; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences