Korona-aiheinen uutisointi Helsingin Sanomissa, Asahi Shimbunissa ja Dagens Nyheterissä 2020

Aineisto koostuu Helsingin Sanomien artikkeleista, jotka käsittelivät koronavirukseen liittyvää lääke- ja luonnontieteellistä tietoa tai asiantuntijalausuntoja pandemian ensimmäisten kuukausien aikana. Aineisto sisältää lisäksi pelkät listaukset ruotsalaisen Dagens Nyheterin ja japanilaisen Asahi Shimbunin samaa teemaa käsittelevien artikkelien julkaisutiedoista. Aineisto on kerätty alunperin Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaan tutkimushankkeeseen "Korona-aiheisen tiedeuutisoinnin politisoituminen ja mustan laatikon ongelma". Helsingin Sanomien artikkeleista on saatavilla myös tutkijan laatima luettelo lehtiuutisten tekijä- ja julkaisutiedoista. Luettelon tekijä- ja julkaisutiedot on mahdollista yhdistää HS:n uutiseen html-tiedoston nimessä olevan päivämäärän avulla.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Kooste- tai synteesiaineistoCompilationSynthesis

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2022091459079
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6806d40d19f7fba6686887b94dcc547c670db3f24609fcd9365341856bcfa065
Provenance
Creator Kangas, Kaisa
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish
Resource Type Kvalitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Suomi; Ruotsi; Japani; Suomi; Ruotsi; Japani