Proefsleuvenonderzoek Bruchem Geerweg 1-3 Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven Geerweg tussen nr. 1 en 3 te Bruchem in de Gemeente Zaltbommel

Binnen het plangebied zijn sporen aangetroffen die dateren uit de Romeinse tijd. Het betreft (paal)kuilen en greppels die wellicht behoren tot twee huisplattegronden. Ook is er een afvalkuil (S17) aangetroffen. Ook zijn er 75 scherven aardewerk aangetroffen die gedateerd kunnen worden in deze periode.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-27n-wtxr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cm-5xoj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:265972
Provenance
Creator Econsultancy BV
Publisher Econsultancy BV
Contributor Gelderland; Econsultancy BV
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format portable document format; esri shapefile; esri shapefile index; esri shapefile dbasetable; jpeg; standard vector graphics; extensible markup language; comma separated values
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.237 LON, 51.780 LAT); Gelderland; Zaltbommel; Bruchem; Geerweg 1-3; 45A (kaartblad)