Family Interviews on Children's Mobile Phone Use 1998

Tutkimuksessa on selvitetty erilaisten perheiden matkapuhelimen käyttöä. Aineistossa tarkastellaan kännykän merkityksiä ja rooleja lasten ja vanhempien arjessa. Aineisto koostuu 67 haastattelusta, jotka on tehty vuonna 1998 eri puolilla Suomea. Aineisto on yhteismitaltaan noin 1408 sivua, yksi haastattelu on pituudeltaan keskimäärin 21 sivua. Osassa haastatteluista on keskusteltu vain perheen vanhempien kanssa ja he ovat kertoneet myös lastensa kännykän käytöstä. Osassa haastatteluista on haastateltu myös lapsia. Joitakin perheitä tai joidenkin perheiden yksittäisiä jäseniä on haastateltu myös aikaisempina tai myöhempinä tutkimusajankohtina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata. Haastatteluissa keskusteltiin laajasti kännykän käyttökulttuurista. Haastateltavat kertoivat myös vapaasti perheestään, ystävistään, työstään ja harrastuksistaan, joihin kännykän käyttöä koskevat kysymykset usein kytkeytyivät. Kysymyksiä ovat olleet mm.: milloin kännykkä on otettu käyttöön perheessä, millainen osto- ja käyttöönottoprosessi oli, milloin pitää kännykkää mukana, onko perheen lapsilla kännyköitä tai voisivatko vanhemmat kuvitella hankkivansa lapsilleen kännykät ja minkälaisia hyötyjä ja haittoja lasten matkaviestintään liittyy. Lisäksi on käsitelty sellaisia aiheita kuin kännykän käytön alaikäraja, lapsen matkapuhelimeen toivotut erityisominaisuudet, lapsen kännykän käytön kontrollointi sekä ympäristön suhtautuminen lapsen kännykän käyttöön.

The survey charted the use of mobile phones in Finnish families and among children in particular. The archived data consist of family interviews conducted in 1998. Topics included the role of mobile communication in families and children's mobile phone use. The dataset comprises 67 interviews. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotantaNonprobability

Non-probabilityNonprobability

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2203
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a9e2de7f22444421755ef897ea93d058eadf3cf89432f0ca7b3055d099a16bdc
Provenance
Creator Kasesniemi, Eija-Liisa
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland