Weg en water-archeologisch onderzoek aan de Barwoutswaarder 87 en 89a te Woerden (gemeente Woerden). Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven. ADC-rapport 3968

Onderzoeksrapport

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z9e-zq4j
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-m771-r0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:70722
Provenance
Creator Langeveld, M.C.M.
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.831 LON, 52.077 LAT); Woerden; Woerden; Barwoutswaarder 87 en 89a; Utrecht